Articole

647 de persoane au primit, în luna mai 2018, sprijin material şi financiarîn valoare totală de 32.315 lei

08 Jun 2018
23:37

Episcopia Sloboziei și Călărașilor, prin structurile sociale acreditate care oferă servicii social-filantropice, a desfășurat, în lunamai a anului 2018, 196 de activități, în cadrul cărora au fost oferite ajutoare materiale și financiare, în valoare totală de 32.315lei (proveniți din Fondul Filantropia, din donații și sponsorizări), pentru depășirea situațiilor de criză,  unui număr de 647 persoane aflate în dificultate, din județele Ialomița și Călărași.

Astfel, prin serviciul acreditatal Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilorşi prinBiroul de Asistenţă Socială(BAS), au fost desfășurate 17 activități social-filantropice, în cadrul cărora a fost oferit sprijin material și financiar, pentru depășirea situațiilor de criză, în valoare totală de 5.095 lei, pentru următoarele categorii de beneficiari:10 persoane vârstnice aflate în dificultate, 1 persoană aflată în dificultate, 54 familii aflate în dificultate şi 15adulţi aflaţi în dificultate, cu vârste cuprinse între 35-65 ani.

De asemenea, la nivelul celor 6 Birouri de asistență socială şi prin cele 6 servicii sociale din cadrul Protopopiatelor, conform rapoartelor lunare de activitate, au fost desfășurate 179 activități social-filantropice, în cadrul cărora a fost oferit sprijin material și financiar, pentru depășirea situațiilor de criză, în valoare totală de 27.220 lei, pentru următoarele categorii de beneficiari: 447 copii, 2persoane vârstnice, 39persoane aflate în dificultate, 78familii şi 1persoană cu dizabilităţi.

Activitatea social-filantropică desfășurată la nivelul structurilor sociale acreditate ale Episcopiei Sloboziei și Călărașilor se realizează în conformitate cu Statutul pentru organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Române, Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de asistență socială în Biserica Ortodoxă Românăşi legislaţia naţională în domeniul social.