Articole

Ziua 3 - PS Vincențiu. Pelerinaj în Țara Sfânta, la Ierusalim și Sfintele Locuri

07 May 2018
09:31
În ziua de Duminică, grupul de pelerini a purces în Sfânta Cetate încă din toiul nopții, pentru a asista la Sfânta Liturghie săvârșită la Sfântul Mormânt. Preasfințitul Părinte Vincențiu împreună cu clerici din grup au avut bucuria de a sluji Sfânta Liturghie într-o atmosferă îngerească și unică.

În aceasta zi, au purces spre Muntele Măslinilor, la gradina Ghetsimani, care se traduce din limba aramaică Grădina Teascurilor (cu care se zdrobeau măslinele), locul iubit de Mântuitorul, în care s-a rugat înaintea patimilor Sale și unde a fost trădat de Iuda. S-au închinat mai întâi în biserica Sfântului Ștefan, primul martir al Bisericii, mergând apoi și la Biserica Națiunilor, zidită deasupra pietrei pe care a lăcrimat Mântuitorul cu lacrimi de sânge, când s-a rugat la Tatăl Ceresc, înaintea cinstitelor Sale Patimi.

În Grădina Ghetsimani se află până astăzi măslini cu vechime de peste o mie de ani, ce se apropie de perioada Mântuitorului.

De aici, pelerinii au coborât spre închinare la Mormântul Maicii Domnului, de unde Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a fost ridicată cu trupul la cer și unde se află și icoana Sa făcătoare de minuni, nefăcuta de mâini omenești - Maica Domnului Ghetsimanița. Este icoana Maicii Domnului cea mai răspândită în lumea ortodoxă.

În continuare, grupul de pelerini s-a închinat la Mănăstirea Sfintei Cruci, o frumoasă mănăstire din piatră, asemănătoare cu cele din Muntele Athos, zidită pe locul unde a crescut și de unde s-a luat lemnul cu trei esențe din care a fost făcută crucea Patimilor și a Răstignirii Mântuitorului.

A consemnat de la Ierusalim, corespondentul nostru special, Preacucernicul Părinte Consilier Florin Ionescu.

În zilele ce vor urma vom veni cu alte noutăți legate acest pelerinaj și fotografii unice.