Articole

01 iunie 2012 – Comunicat de presă Sectorul Social – Misionar

01 Jun 2012
12:48
COMUNICAT DE PRESĂ

Sectorul Social – Misionar din cadrul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor anunţă că în data de 28.05.2012 s-a desfăşurat ultima întâlnire de lucru cu asistenţii sociali din Protopopiatele din Eparhie cu tema Noul cadru legislativ în domeniul asistenţei sociale.

La întâlnire au participat consilierul social misionar Pr. Sturzoiu Daniel George, inspectorul social şi asistenţii sociali din cadrul Birourilor de Asistenţă Socială din Protopopiatele Slobozia, Feteşti, Urziceni, Călăraşi şi Lehliu.

Obiectivele care au fost urmărite în cadrul celor trei întâlniri de lucru cu asistenţii sociali, programate pentru anul 2012, au vizat înţelegerea şi aplicarea prevederilor statutare în ce privește desfăşurarea activităţii sociale în BOR, identificarea oportunităţilor de intervenţie în parohiile din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, din punct de vedere social, influenţa cadrului legislativ naţional din domeniul asistenţei sociale asupra intervenţiilor efectuate la nivel parohial și identificarea potenţialilor parteneri sociali de la nivelul comunităţilor locale în vederea sprijinirii intervenţiilor sociale realizate la nivelul parohiilor din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor.

Cea de a treia întâlnire de lucru a propus specialiştilor din domeniul social, care lucrează în Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, identificarea de noi oportunităţi în ce priveşte colaborarea cu actori sociali din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi în vederea creşterii calității serviciilor sociale oferite persoanelor asistate.

Întâlnirile au fost apreciate de către cei prezenţi ca fiind necesare, utile, interactive şi eficiente, venind în sprijinul unei bune desfăşurări a activităţii sociale din cadrul Birourilor de Asistenţă Socială din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor.