Articole

Proiecte de steme aprobate pentru Protopopiatele Fetești, Urziceni și Lehliu

07 Mar 2018
16:13
Miercuri, 28 februarie2018, a avut loc ședința de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial în Sala deConsiliu „Matei Basarab” din cadrul Centrului Eparhial. Prin delegațiaaprobată de Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu ședința de lucru s-adesfășurat sub președinția preacuviosuluipărinte Arhimandrit Rafail,vicar eparhial.

În ședința delucru a Permanenței Consiliului Eparhial au fost propuse, iar PermanențaConsiliului Eparhial a aprobat următoarele:

S-a luat act defaptul că în perioada 11 – 16 aprilie 2018, cu ocazia hramului „IzvorulTămăduirii”, hramul de primăvară al Mănăstirii „Sfinții Voievozi” din Slobozia,va fi adusă icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Secu.

S-au aprobatmișcări de personal neclerical în cadrul Protopopiatelor Eparhiei.

Dintre hotărârileadoptate în ultimele ore, de Permanența Consiliului Eparhial a EpiscopieiSloboziei și Călărașilor, amintim în mod special aprobarea unor serii delucrări după cum urmează:

v Pentru Parohia Drajna, din Protopopiatul Călărași, s-aaprobat înlocuirea ușilor împărătești și diaconești ale catapetesmei bisericiiparohiale, cu unele noi din lemn de stejar.

v Pentru Parohia Cuza Vodă - Slobozia, din ProtopopiatulSlobozia, s-a aprobat înlocuirea învelitorii din tablă zincată cu tablă dincupru, termoizolarea și zugrăvirea pereților exteriori, refacerea pardoselilorîn pridvor, realizarea unei rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

v Pentru Parohia Căzănești, din Protopopiatul Slobozia, s-auprezentat lucrările executate în anul 2017, la noua biserică parohială: s-aexecutat dulgheria la acoperiș, s-au executat lucrări de tinichigerie laacoperișul bisericii, s-au placat, montat geamurile și crucile pe turlelebisericii, s-a aplicat tencuială decorativă pe turle, s-a acoperit cu tablăaproximativ 80% din acoperiș și s-a achiziționat fier beton și plasă sudatăpentru scări și pentru pavajul din jurul bisericii.

S-au aprobat proiectele de stemă pentru Protopopiatele Fetești,Urziceni și Lehliu

S-au aprobat ajutoare financiare învaloare de 13.700 de lei pentru trei cazuri medicale deosebite.