Articole

PS Vincențiu. 24 de ani de slujire arhierească

02 Feb 2018
16:55
Vecerniapraznicului s-a săvârșit în catedrala Episcopală din Slobozia

Joi,1 februarie 2018, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a săvârșit slujbaVecernie unită cu Litia la catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” dinSlobozia, fiind înconjurat de preoții slujitori ai catedralei și părințiconsilieri din cadrul Centrului Eparhial.

Vineri,2 februarie 2018, în ziua slăvitului praznic al Întâmpinării Domnului,Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu, a săvârşit Sfânta Liturghiearhierească la Catedrala „Înălțarea Domnului” din Slobozia. Preasfinţia Sa afost înconjurat la această mare sărbătoare de preacuviosul părinte ArhimandritRafail, vicar eparhial, preacucernicii părinți consilieri, protopopi,preacuvioși părinți stareți, preoţi şi diaconi şi mulţime de credincioși.

Răspunsurileliturgice au fost date de Corul Seminarului „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia.

PS Vincențiu aîmplinit 24 de ani de arhierie

Praznical Întâmpinării Domnului, prilej cu care s-a aniversat şi împlinirea a 24 deani de la consacrarea Preasfințitului Părinte Episcop Vincențiu ca arhiereu, afost moment de înnoire duhovnicească, pentru toţi reprezentanții autoritățilorcentrale, județene și locale și mulțime de credincioşi din Episcopia Slobozieişi Călăraşilor, care au fost prezenţi şi împreună rugători cu soborul deslujitori.

Încadrul Sfintei Liturghii s-a rostit ectenie pentru fericiții întru adormireTeoctist Patriarhul, Nestor Mitropolitul, Epifanie Arhiepiscopul, ierarhi aiBisericii Ortodoxe Române care au trecut la cele veșnice și care au slujit lahirotonia Preasfinției Sale acum 24 de ani.

Încuvântul de învăţătură Preasfinţia Sa a vorbit despre prăznuirea de astăzi şidespre roadele duhovniceşti pe care le primim de la Mântuitorul Iisus Hristos,încredinţându-ne toată viaţa lui Dumnezeu. A mulţumit părinţilor consilieri,protopopi şi stareţi pentru prezenţa la acest moment aniversar şi pentrubucuria comuniunii în slujire.

PS Vincențiu aacordat distincții eparhiale la ceas aniversar

Laacest ceas de sărbătoare Preasfinţia Sa a acordat mai multe distincții:

-„Crucea Sloboziei” preacucernicului părinte Ioan Florin Simion, consilieradministrativ – bisericesc;

-Iconom – Stavrofor preacucernicilor părinți Dănuț Noapteș, de la Parohia IndependențaProtopopiatul Călărași și Cătălin Eugen de la Parohia Curcani, ProtopopiatulOltenița;

-Rangul de Iconom cu brâu roșu și bederniță preacucernicilor preoți: ClaudiuGrecu de la parohia Ograda, Protopopiatul Slobozia, Gheorghe Ciurea de laParohia Smârdan, Protopopiatul Călărași, Iulian Dobre de la Parohia Gurbănești,Protopopiatul Lehliu;

-Rangul de Sachelar a fost acordat prin hirotesie preacucernicilor preoți:Cornel – Vasilică Andrei de la parohia Ogoru, Protopopiatul Lehliu, IonCostache de la Parohia Misleanu, Protopopiatul Slobozia și Marius Dumitrache dela Parohia Valea Stânii, Protopopiatul Oltenița;

Lasfârşitul Sfintei Liturghii s-a rostit un Polihroniu la împlinirea a 24 de anide când Întâistătătorul Eparhiei noastre, Preasfinţitul Părinte EpiscopVincenţiu a primit hirotonia întru arhiereu.

PreasfințiaSa a oferit mai multor ostenitori din cadrul Centrului Eparhial o Medalie aniversară:

- Arhim. Rafail Mîţ – VicarEparhial

- Pr. Manuel Rusu -Consilier Cultural

- Pr. Cristian Ştefan Munteanu –Consilier Economic

- Pr. Ioan Florin Simion -Consilier Administrativ Bisericesc

- Pr. Laurenţiu Mititelu – ConsilierBunuri Bisericeşti

- Pr. Daniel Paul Demișcă – Consilierpentru misiune

- Pr. Alexandru Tănase -Inspector Eparhial Bisericesc

- Arhid. Nicuşor - Silviu Dascălu -Consilier Mass - Media

- Arhid . Marius-Gabriel Purcărea – Consilier Protocol

- D-na Florica Marin -Consilier Financiar

- D-na Eugenia Popescu -Consilier Social - Misionar

- Arhid. Nicuşor Florinel Obretin - SecretarEparhial

- Pr. Ionuț Butu -Protopop de Slobozia

- Pr. Aurel Berbec – Protopop de Urziceni

- Pr. Marian Pătărlăgeanu – Protopop deFetești

- Pr. Ramon Eugen Ilie – Protopop deCălărași

- Pr. Marian Necula – Protopop deOltenița

- Pr. Mihail Zotta – Protopop de Lehliu

Preacucerniculpărinte Marian Necula, Protopop de Oltenița a rostit un cuvânt prin care aevidențiat activitatea arhipăstorească a Preasfințitului Părinte EpiscopVincențiu în cei 24 de ani de la hirotonia întru arhiereu.

Credincioșii l-aufelicitat pe Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu

DupăSfânta Liturghie, preoții și credincioșii prezenți au avut prilejul de a-l felicita și de a primi binecuvântareachiriarhului locului.

[https://sf-esc.ro/files/images/2018/02/02-17-34-04.713942 02 feb 2018 - 24 ani arhierie PS Vincentiu (43).JPG] [https://sf-esc.ro/files/images/2018/02/02-17-38-14.687391 02 feb 2018 - 24 ani arhierie PS Vincentiu default.JPG]