Articole

6.700 lei, premii pentru artiștii plastici din Eparhie

21 Dec 2017
23:53
Joi, 21 decembrie2017, cu binecuvântarea și în prezența Preasfințitului Părinte Vincențiu,Episcopul Sloboziei și Călărașilor, la Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” aavut loc vernisajul expoziției și festivitatea de premiere a concursuluiinterjudețean cu tematică religioasă de creație plastică.

Concursul interjudețean cu tematică religioasă decreație plastică s-a organizat Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”

Concursul s-aorganizat sub egida: 2017 - Anul omagial al iconarilor şi al pictorilorbisericeşti, precum şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilorOrtodoxiei în timpul comunismului.

PS Vincențiu a înmânat premiile la de-a VII-a ediție

Preasfinția Sa afelicitat pe toți cei care s-au calificat la faza pe Eparhie și a înmânatpremiile câștigătorilor acestui concurs. Printre invitați s-au numărat dl.Director Gheorghe Petre, preşedinte al UAP Ialomiţa și dna Director ClementinaTudor.

Componenta juriului:

- Prof. dr. Gheorghe Petre, Președinte UAPIalomița – președinte

- Clementina Tudor – Manager, CentrulCultural UNESCO „Ionel Perlea” – membru

- Preot consilier cultural Manuel Rusu –membru

- Dl. inspector catehizare Ștefan Alexandru Tănase – membru

- Preot insp. Dragoș Stanciu

- Preot insp. Arcadie Puișor

Premiiîn valoare de 6.700 lei pentru artiștii plastici din Eparhie

Scopul celeide-a VII-a ediții a fost de a exprima prin intermediul creației plasticesentimentul religios prezent în sufletele copiilor, precum și identificarea,stimularea și valorificarea potențialului creativ al elevilor prin realizareaunor lucrări plastice cu temă religioasă. Concursul s-a adresat mai multorsecțiuni din învățământul religios, ciclului primar, gimnazial, liceal șiteologic preuniversitar. Pentru fiecare secțiune au fost acordate premiul I,premiul II, premiul III și o mențiune. Au fost dăruite premii în valoare totalăde 6.700 lei, astfel:

Premii acordate:

SECȚIUNI:

I. INVATAMANTUL PRIMAR:

ClaseleI – IV

Premiul special, lucrarea„Înălţarea”, preşcolara Vişan Andreea, grupa mare, Gradiniţacu program prelungit nr. 2 Slobozia, jud. Ialomiţa, îndrumător Cuzeli Alina –100 lei

Menţiune, lucrarea„Patriarhul Justinian – patriarhul românilor”, elevul Grigore Valentin, clasa aIV-a, Şcoala gimnazială „Mircea Vodă” din Călăraşi, jud. Călăraşi, îndrumătorpreot profesor Spiroiu Mişu – 100 lei

Premiul III, lucrarea „Sf.Trei Ierarhi”, eleva Olăreanu Melina Lavinia, 8 ani, Cerculde pictură „Sf.Apostol Luca” din Urziceni, jud. Ialomiţa, îndrumător BerbecVictoriţa – 200 lei

Premiul II, lucrarea „Sf.Mare mucenic Gheorghe”, eleva Cipleu Raisa, clasa a IV-a, Cerculde pictură „Vera Icon”, Olteniţa, jud. Călăraşi, îndrumător prof. MitranEcaterina – 300 lei

Premiul I, lucrarea„Maica Domnului cu pruncul” – eleva Zorzor Irina, clasa a IV-a, Cerculde pictură „Vera Icon”, Olteniţa, jud. Călăraşi, îndrumător prof. MitranEcaterina – 400 lei

II. CICLUL GIMNAZIAL

Clasele V – VIII

Premiul special, lucrarea„Sfinţi mărturisitori din perioada comunistă” – eleva Radu Mihaela, clasa aVIII, Palatul copiilor din Slobozia, jud. Ialomiţa, îndrumător prof. OlimpiaPetrescu – 100 lei

Menţiune, lucrarea„Sfântul ierarh Nicolae”, eleva Bălan Alina, clasa a VIII-a, Cerculde pictură „Vera Icon” din Olteniţa, jud. Călăraşi, îndrumător prof. MitranEcaterina – 100 lei

Menţiune, lucrarea„Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate care au mărturisit pe Domnul Hristos” –elevul Pavel Andrei, clasa a VII-a, Şcoala gimnazială „Mircea Vodă”din Călăraşi, jud. Călăraşi, îndrumător preot profesor Spiroiu Mişu – 100 lei

Premiul III, lucrarea„Maica Domnului cu pruncul” - eleva Ene Andreea, 13 ani, Cercul depictură „Sf.Apostol Luca” din Urziceni, jud. Ialomiţa – 200 lei

Premiul III, lucrarea„Încoronarea Maicii Domnului” – eleva Sâmpetru Maria, 13 ani, Cercul depictură „Sf.Apostol Luca” din Urziceni, jud. Ialomiţa, îndrumător BerbecVictoriţa – 200 lei

Premiul III, lucrarea„Învierea Domnului”, eleva Aldea Alina Maria, 14 ani, Cercul depictură „Sf.Apostol Luca” din Urziceni, jud. Ialomiţa – 200 lei

Premiul II, lucrarea„Naşterea Domnului”, eleva Gogonea Bianca, 12 ani, Cercul depictură „Sf.Apostol Luca” din Urziceni, jud. Ialomiţa, îndrumător BerbecVictoriţa – 300 lei

Premiul II, lucrarea „MaicaDomnului îndurerată” – elevul StănicăCiprian, 12 ani, Cercul de pictură „Sf.Apostol Luca” din Urziceni, jud.Ialomiţa – 300 lei

Premiul II, lucrarea„Botezul Domnului”, eleva Constantin Delia, 13 ani, Cercul depictură „Sf.Apostol Luca” din Urziceni, jud. Ialomiţa, îndrumător BerbecVictoriţa – 300 lei

Premiul I, lucrarea„Naşterea Domnului”, eleva Olăreanu Alexandra, 11 ani, Cercul de pictură „Sf.Apostol Luca” dinUrziceni, jud. Ialomiţa – 400 lei

III. CICLUL LICEU

Premiul special, lucrarea „Sf.PafnutiePârvu-zugravul” – elevul Ivaşcu Constantina, clasa a IX-a,Cercul de pictură „Vera Icon”, Olteniţa,jud. Călăraşi, îndrumător prof. Mitran Ecaterina – 100 lei

Menţiune, lucrarea„Sf.Ilie în carul de foc” – eleva Sîmpetru Maria, 18 ani, Cercul depictură „Sf.Apostol Luca”, Urziceni, jud Ialomiţa, îndrumător Berbec Victoriţa– 100 lei

Premiul III, lucrarea„Sfinţii români din închisori” – eleva Prodan Alexandra Ionela, clasa aXII-a, Liceul teoretic „Neagoe Basarab”, Olteniţa, jud Călăraşi, îndrumătorPripas Georgeta – 200 lei

Premiul III, lucrarea„Sf.Haralambie legînd ciuma” – eleva Ene Andreea, 18 ani, Cercul depictură „Sf.Apostol Luca”, Uziceni, jud Ialomiţa, îndrumător Berbec Victoriţa –200 lei

Premiul II, lucrarea„Arsenie Boca” – Horta Andreea Luiza, clasa a XI-a, Liceul de Arte „IonelPerlea”, preot Matache Clementin – 300 lei

Premiul II, lucrarea„Sfinţi români din perioada comunistă”, elevul Stănică Ciprian, clasa aXII-a,Palatul copiilor din Slobozia, jud. Ialomiţa, îndrumător prof. OlimpiaPetrescu – 300 lei

Premiul I, lucrarea„Sfinţi din închisori”, elevul Leca Horaţiu, clasa a XII-a, Palatulcopiilor din Slobozia, jud. Ialomiţa, îndrumător prof. Olimpia Petrescu - 400 lei

Premiul U.A.P. lucrarea „Sf. Gheorghe”, eleva Olăreanu Alexandra, 16 ani, Cercul depictură „Sf.Apostol Luca” din Urziceni, jud. Ialomiţa – 100 lei

Din parteaAsociaţiei „Matei Basarab”, două premii speciale ( pentru cazuri sociale):

-premiul special I, elevul GheorgheIustin, 10 ani, Cercul de pictură „Sf.Apostol Luca” din Urziceni, jud.Ialomiţa, îndrumător Berbec Victoriţa – 400 lei

-premiul special II, eleva GheorgheAntonia, 7 ani, Cercul de pictură „Sf.Apostol Luca” din Urziceni, jud.Ialomiţa, îndrumător Berbec Victoriţa – 200 lei

Premii acordateprofesorilor indrumatori:

- Victorita Berbec– 300 lei

- MitraruEcaterina – 200 lei

- Olimpia Petrescu– 200 lei

- Misu Spiroiu –200 lei

- Grigoriu Adrian– 200 lei

Au mai fostprezenți la eveniment elevi ai Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” șide la Liceul de Arte „Ionel Perlea”, din Slobozia.