Articole

PS Vincențiu - Cuvânt la trecere la cele veșnice a Majestății Sale, Regele Mihai I al României

05 Dec 2017
15:41
MajestateaSa, Regele Mihai I al României, s-a alăturat de astăzi regilor vrednici cu careBunul Dumnezeu a binecuvântat acest neam. Mutarea Sa la cele veșnicereprezintă, cu certitudine, o grea pierdere pentru Casa Regală a României,pentru Biserica Ortodoxă Română și pentru întreg poporul român de pretutindeni.

Nuvorbim doar de pierderea unui om, ci de un simbol viu al curajului mărturisiriiiubirii de țară și de credință, în vremuri tulburi, pe care le-a înfruntat cudemnitate. Acum știm, și istoria ne încredințează, că atașamentul Majestății Salepentru valorile spirituale ale poporului nostru a trecut dincolo de niveluldeclarațiilor fără fond, dovedind, în mod repetat, dragostea sa pentru tot ceeace ne caracterizează ca popor, între celelalte popoare ale lumii.

Regeleeste unsul lui Dumnezeu, semn că puterea ce i-a fost încredințată este de laDumnezeu. De aici, și uriașele responsabilități care rezidă din această relațiedintre Dumnezeu - Monarh și supușii Săi. Legătura dintre Rege și Biserică este,așadar, de netăgăduit. Majestatea Sa, Regele Mihai I al României, este singurulmonarh care a fost uns de Biserica Ortodoxă Română, în 1926.

Facemun apel călduros către clerul și credincioșii noștri pe care îi păstorim să fiealături, în rugăciune, de membrii Casei Regale, în aceste momente dificile.

MajestateaSa, Regele Mihai I al României, își va găsi odihna veșnică în CatedralaArhiepiscopală și Regală din Curtea de Argeș, lângă ceilalți regi ai României.

Suntemalături, cu sufletul și cu inima în rugăciune, de îndoliata Familie Regală aRomâniei, pe care o încredințăm că se află pururi în rugăciunile noastre.

DumnezeuSă-l odihnească cu drepții Săi!