Articole

PS Vincențiu. Cuvânt pentru CONFERINȚELE JUDEȚENE „Modele de bună practică din activitatea social – filantropică desfășurată în parohiile din Episcopia Sloboziei și Călărașilor“ Ediția a V-a

23 Nov 2017
22:52
CONFERINȚELE JUDEȚENE

„Modele de bună practică din activitatea social – filantropică desfășuratăîn parohiile din Episcopia Sloboziei și Călărașilor“

Ediția a V-a

Preacucernici Părinți,

Doamnelor și Domnilor

Cu nespusă bucurieduhovnicească am binecuvântat organizarea unui astfel de eveniment deosebit deimportant pentru Episcopia Sloboziei și Călărașilor, după cum orice părinte sebucură de orice reușită a propriilor copii. Mai mult, când un om primește maimulți talanți și se îngrijește și de ceilalți oameni, oferind din osteneala sa șicelorlalți frați mai mici, bucuria se înalță până la Cer. Iar mulțumirea,adevărată Euharistie menită să aducă oamenii în cuminecare, ne cheamă pentru alV-lea an consecutiv, lucru posibil prin implicarea Sectorului Social Misionar șia ostenitorilor care alcătuiesc Asociația Socio-culturală Matei Basarab.

O foarte importantăcontribuție, fără de care nu ne-am putea desfășura activitatea, este adusă demulțimea creștinilor noștri care, de fiecare dată, răspund cu dragoste chemăriiNoastre atunci când este vorba despre ajutorarea aproapelui aflat în suferință.Fiecare dintre cei care își acordează inima cu suspinul celor în încercăridevine un real apostol al milei creștine. Biserica-mamă își cheamă întotdeaunafiii să simtă într-un glas, bucuria unuia să fie a tuturor, iar povarafiecăruia să fie dusă de toți.

Suntem cu toțiimânați de aceeași credință conform căreia faptele noastre trebuie făcute nu înnume propriu, personal, ci în numele Filantropului desăvârșit, Iisus Hristos.Indiferent cât de mare sau mic este ajutorul nostru, scris este: „Iar oricinevă va da să beți un pahar de apă, în numele Meu, fiindcă sunteți ai luiHristos, adevărat zic vouă că nu-și va pierde plata sa” (Marcu 9, 41). Așadar,având această conștiință, a împreunei lucrări cu Iisus Hristos, mărturisim străduințade a fi pe drumul cel bun, al asemănării cu Dumnezeu. Ce este oare desăvârșirea,dacă nu drumul de la chip la asemănarea cu Dumnezeu? Iar drumul spre sfințenienu ar fi posibil dacă nu ar include și iubirea concretă față de aproapele,desigur, alături de multe altele, printre care și mărturisirea credinței celeiadevărate, ferite de învățături greșite.

Între credință șifapte există o interdependență. Credința se arată prin fapte, iar fapteletrebuie să fie consecințe directe ale credinței. Nu pot fi aplicate separat înviața omului: credința fără fapte este ideologie, iar faptele fără credințăînseamnă ignoranță dusă la rang de virtute. De altfel, strânsa corelație întrecele două ne este punctată de către Sfântul Apostol Iacov, în Epistola sa, înaceste cutremurătoare cuvinte: „Ce folos, frații mei, dacă zice cineva că arecredință, iar fapte nu are? Oare credința poate să-l mântuiască? Dacă un fratesau o soră sunt goi și lipsiți de hrana cea de toate zilele și cineva dintrevoi le-ar zice: Mergeți în pace! Încălziți-vă și vă săturați, dar nu le dațicele trebuincioase trupului, care ar fi folosul? Așa și cu credința: dacă nuare fapte, e moartă în ea însăși. (cap. 2, v. 14-17). Și, tot aici, vorbinddespre Avraam: „Vezi că, credința lucra împreună cu faptele lui și din faptecredința s-a desăvârșit?” (v. 22).

Pentru a respecta șibuna organizare metodologică, avem 3 obiective pe care urmărim să le atingem încadrul acestei conferințe:

Promovareafurnizorilor de servicii sociale din cadrul Episcopiei Sloboziei și Călărașilor,care oferă servicii sociale în contextul unui parteneriat social extins;Promovareaproiectelor filantropice implementate în cadrul parohiilor din EpiscopiaSloboziei și Călărașilor;Asigurareavizibilității continue a activității social-filantropice desfășurate înEpiscopia Sloboziei și Călărașilor.Tot cu ocazia acestui eveniment este lansat cel de-altreilea volum al Compendiului „Modele debună practică în asistența socială din Episcopia Sloboziei și Călărașilor”,material ce poate fi considerat un instrument de lucru pentru specialiștii și lucrătoriidin domeniul social din cadrul structurilor Episcopiei Sloboziei și Călărașilorși al partenerilor acestora.

Avem certitudinea că, așa cum a fost de fiecare dată,demersul acesta este unul deosebit de constructiv și va avea un impact puternicîn inimile celor care au urechi de auzit (Matei 13, 9). Dacă multe lucruri potfi contestate, întotdeauna faptele sunt evidente. Ele sunt cea mai bună dovadăcă, în Biserică și prin Biserică, se petrec lucruri extraordinar de frumoase,modele pentru orice societate din orice timp.

Binecuvintez lucrarea tuturor celor care, cu dragoste creștină,fac posibile aceste evenimente care înnobilează Sfânta noastră Biserică, ce nurămâne distantă față de nevoile propriilor credincioși, fie că vorbim de celemateriale, cât și de cele spirituale!

Al vostru rugătorcătre Domnul,

Slobozia, 23 Noiembrie 2017

†VINCENȚIU

Episcopul Sloboziei și Călărașilor