Articole

Un nou consilier administrativ-bisericesc, prezentat in sedinta Consiliului Eparhial

23 Nov 2017
14:20
Joi, 23 noiembrie 2017, sub preşedinţiaPreasfinţitului Părinte Vincenţiu [https://sf-esc.ro/ps-vincentiu-episcopul-sloboziei-si-calarasilor] , Episcopul Sloboziei si Calarasilor, a avut loc şedinţa de lucru aConsiliului Eparhial.

Lucrările ședinței Consiliului Eparhial s-audesfășurat in noua Sala de Consiliu „Matei Basarab” din Centrul Eparhial al Episcopiei Sloboziei si Calarasilor.

PS Vincentiu l-a prezentat pe noul consilier administrativ-bisericesc, in sedinta Consiliului Eparhial Preasfinţitul Parinte Vincentiu a deschis şedinţa acestui forbisericesc, prezentându-l pe noul consilier administrativ-bisericesc, înpersoana preacucernicului Părinte diacon Ioan-Florin Simion, apoi a făcut oprezentare sintetică a lucrării liturgice, pastorale, misionare,administrative, economice și sociale a Episcopiei Sloboziei si Calarasilor.

PS Vincentiu [https://lonews.ro/ps-vincentiu-episcopul-sloboziei-si-calarasilor/] a adresat un cuvântde responsabilitate pentru evitarea atitudinii anarhice și defrondă ce se manifestă în societatea noastră, apoi a invitat consilierii deresort să citească rapoartele de activitate, ca mai apoi să fie aprobate.

În cadrul şedinţei de lucru a ConsiliuluiEparhial al Sloboziei si Calarasilor, au fost citite rapoartele de activitate ale fiecarui sector, aprobate de Consiliu.

Vizita la noul Paraclis al Seminarului Teologic Ortodox din SloboziaÎn cuvântul lor, membrii clerici și mireni aiConsiliului Eparhial al Sloboziei si Calarasilorau apreciat activitatea și realizările prezentate înrapoartele citite și le-au aprobat în unanimitate.

În încheiere, Preasfinţitul Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, a mulțumitPreabunului Dumnezeu pentru activitatea desfășurată în Eparhie încursul anului 2017 și a declarat închisă ședința Consiliului Eparhial.

Membrii clerici și mireni ai ConsiliuluiEparhial au vizitat noul Paraclis al Seminarului Teologic Ortodox din Slobozia, cu hramul „Sfântul Ioan Gură de Aur”.