Articole

Apariţie de carte la Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor

10 Nov 2017
09:27
La începutul lunii octombrie a anului2017, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor a pus la dispoziţiapublicului o nouă apariţiei editorială, ce aparţine dlui dr. în teologieStelian Gomboş, intitulată Spiritualitatea Răsăriteană ca Trăire înIisus Hristos - Fundamente, Realităţi, Perspective şi Trăsături.

Beneficiind de un Cuvânt înainte al reputatului profesor de teologie pc preot prof.dr. George Remete, volumul de teologie se vrea a fi o sinteză a contribuţieicovârşitoare pe care Ortodoxia românească a adus-o teologiei creştine îngeneral şi Ortodoxiei Universale în special.

Putem spune, fără a greşi, că acest Micghid sau îndrumător apologetic, dogmatic şi moral, acoperă porţiuni importantedin ceea ce înseamnă teologie ortodoxă şi nu numai, având o bibliografie şi unaparat critic impresionante, precum şi un stil atractiv, academic şi foartecoerent.

Elemente importante de spiritualitateortodoxă românească, Revelaţie, Eclesiologie şi dimensiunea comunitară aLiturghiei Ortodoxe, Sfinte Taine, Patrologie, dinamica vieţii bisericeşti încontextul contemporan, contribuţia părintelui Stăniloae Dumitru la dezvoltareateologiei ortodoxe româneşti, consecinţele modus-uluivivendi al societăţii postmoderne şicontemporane ş.a. – toate acestea se regăsesc în cele 480 de pagini ale acesteicărţi ce nu trebuie să lipsească din biblioteca tuturor celor care iubescteologia ortodoxă.