Articole

Evaluare înseamnă progres

03 Nov 2017
08:22
Cubinecuvântarea Preasfinţitului Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şiCălăraşilor, Sectorul Social - Misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor,în parteneriat cu Asociația Socio-Culturală „Matei Basarab”, prin serviciulsocial Centrul de Consiliere și Sprijinpentru Părinți și Copii, a organizat, în perioada 28 septembrie – 19octombrie 2017, activitatea cu titlul Evaluareînseamnă progres.

Evaluareînseamnă progres: activităţi interactive care au avut ca scop evaluareabeneficiarilor din punct de vedere al dezvoltării fizice.

Copiii şipărinţii beneficiari ai Centrului deConsiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii au participat în această perioadăla activităţi interactive care au avut ca scop evaluarea beneficiarilor dinpunct de vedere al dezvoltării fizice, dezvoltării socio-educative, capacităţiişi atitudinii în învăţare, dezvoltarea limbajului, comunicării, dezvoltăriicognitive şi cunoaşterea lumii, pe baza cărora au fost conturate profilelepsiho-sociale ale copiilor şi aptitudinile acestora, precum şi planurile deintervenţie personalizate.

Evaluareînseamnă progres: 15 copii participanţi au fost îndrumaţi de specialiștiiserviciului social.

Cei 15 copii participanţiau fost îndrumaţi de specialiștii serviciului social şi voluntari pe parcursultuturor activităţilor, rezultatele obţinute constituind direcţii de lucrupentru programele propuse în graficul de activităţi pentru perioada viitoare,direcţii de intervenţie personalizate şi de grup, care să contribuie ladezvoltarea corespunzătoare şi armonizarea lor.