Articole

PS Vincențiu, prezent în mijlocul credincioşilor din parohia TĂUȘANCA, Protopopiatul Oltenița

22 Oct 2017
16:23
Duminică,22 octombrie 2017, Preasfinţitul PărinteEpiscop Vincențiu a fost prezent în mijlocul credincioşilor din parohia Tăușanca, Protopopiatul Oltenița,unde a slujit Sfânta Liturghie Arhierească.

SfântaLiturghie Arhierească la Parohia Tăușanca: participanții la eveniment

Subprotia Preasfinției Sale s-a săvârșit Sfânta Liturghie la Parohia Tăușanca dinProtopopiatul Oltenița, unde au slujit preacucernicii părinţi consilieri DanielFlorin Enașcu, Florin Ionescu, Daniel Demișcă, Cristi Gavrilă, Nicușor SilviuDascălu și Marius Gabriel Purcărea, părintele protopop Marian Necula, preoţi şidiaconi.

Reprezentanțiiautorităților locale au fost prezenți alături de numeroși credincioși la sfântaslujbă.

PreasfințitulPărinte Episcop Vincențiu a vorbit credincioșilor din parohia Tăușanca desprepericopa evanghelică

Încuvântul de învăţătură adresat credincioşilor din parohia Tăușanca, prezenţi în sfântul lăcaș, Preasfinţia Sa avorbit despre pericopa evanghelică a vindecării demonizatului din ținutulGherghesenilor, despre faptele bune pe care trebuie să le săvârșim, conștiențifiind cât de mult bine primim din partea Preamilostivului Dumnezeu.

Copiii dinParohia Tăușanca au primit felicitări di partea Preasfințitului Părinte EpiscopVincențiu

Chiriarhullocului a împărtășit copiii prezenți la Sfânta Liturghie și a felicitat copiiiprezenți pentru felul cum își poartă straiele tradiționale.

PreasfințiaSa a acordat preacucernicului părinte paroh Marian Mogoș de la parohia Tăușanca,prin hirotesie, rangul de sachelar pentru activitatea depusă în cadrulcomunității parohiale.

DupăSfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, Ierarhul, împreună cu soborul de slujitori, asăvârșit slujba parastasului pentru fericiții ctitori, slujitori șibinefăcători ai acestei biserici.

Copiicare au participat la Sfânta Liturghie au primit din partea Preasfinției Salecruciulițe.

Tăușanca:istoricul parohiei din Comuna Ulmeni, județul Călărași

ISTORICULPAROHIEI.Această biserică parohială, aşezată în centrul comunei Ulmeni, la mică distanţăde DN 31, care leagă Municipiul Olteniţa de Municipiul Călăraşi, mărginită înpartea de nord de Strada Apelor, vine să aducă în peisajul local o notă delinişte şi o invitație la meditaţie.

Înanul 1810, satul avea 17 case şi 61 locuitori, sudiţi chesariceşti (români dinTransilvania). Biserica cu hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului erafăcută de săteni, pe moşia boierului Alecsandru Gărdescul. La biserică slujeauun preot şi un dascăl. Preotul Bucur sin Ioan Drăgulea, transilvănean, fusesepreoţit de Preasfinţia Sa, Mitropolitul Dositeu, în anul 1798, pe numeleacestui sat. Preotul era venit din satul Poiana, judeţul Mercuri, zonaSibiului. Dascălul Nicolae sin popa Bucuru de 28 de ani, era tot transilvănean[N.Popescu, Catagrafia, p. 75-76; Dicţionar Ilfov, p. 374.]. Biserica a fostconstruită din zid în anul 1791 şi a fost reparată la 1863[Anuar 1909, p. 85;V. Brătulescu şi Remus Ilie, op. cit., Indice.].

ISTORICULBISERICII.În anul 1970 pe temelia vechii biserici clădite în anul 1791 s-a reclădit cucontribuţia enoriaşilor actuala biserică, aşa cum menţionează şi PISANIA:„Acest sfânt lăcaş s-a restaurat cu cheltuiala enoriaşilor în anul 1970, pelocul vechii biserici zidită în 1738 cu hramul Intrarea în Biserică a MaiciiDomnului în timpul păstoriei Prea Fericitului Patriarh Justinian Marina şi apreotului paroh Valerian C. Băbiceanu, epitrop fiind Ion D. Tache. Biserica s-apictat în tehnica frescă de către pictorul Pavel Chichişan din Bucureşti înanii 1971-1972. În 1996 s-a restaurat pictura, pr. fiind Ilie Stoian.Resfinţirea bisericii s-a făcut în anul 2004 august 6 de către P.S. DamaschinEpiscop al Sloboziei şi Călăraşilor în timpul păstoriei pr. Neacşu Ilie”.

Dinfondurile bisericii vor fi efectuate reparaţii atât în interior, cât şi înexterior, în anul 2005. În anul 2006, s-au executat lucrările pentru încălziretermică a Sfintei Biserici şi a casei parohiale, dar şi modernizarea acesteia.

Tot în aceastăzi, Arhipăstorul Sloboziei și Călărașilor a vizitat biserica parohială dinlocalitatea Sultana.