Articole

Deschiderea Anului Şcolar la Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia

11 Sep 2017
15:35
PreasfinţitulPărinte Episcop Vincenţiu a participat luni, 11 septembrie 2017, la deschidereaAnului Şcolar la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” dinSlobozia.

Pentru a douaoară, și anul acesta, deschiderea Anului Şcolar a avut loc în CatedralaEpiscopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia, unde s-a săvârșit slujba de Te-Deum.

S-a dat citiremesajului Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,la începutul anului școlar 2017-2018: „Lumina educaţiei – speranţă pentru viaţă”.

Domnul VictorMoraru, Președintele Consiliului Județean Ialomița a prezentat un mesaj ladeschiderea anului şcolar 2017-2018.

Pe lângă eleviși părinți, în Catedrala Episcopală din Slobozia au fost prezenți reprezentanţiiautorităţilor județene și locale.

Preasfinția Sa aţinut un cuvânt de bun venit pentru toți elevii Seminarului, a amintit debursele lunare acordate de Episcopie elevilor cât şi de gratuitatea mesei elevilor care au media peste8,00. A binecuvântat pe profesori şi pe elevi, a vorbit despre vocație, careeste o primă condiție pentru elevul seminarist, şi i-a îndemnat să fie făcliiaprinse, care trebuie să lumineze celor din întuneric, ca prin educaţiacreştină primită în Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia,să devină intelectualii creștini ai zilelor noastre.

Pentru eleviidin primul an școlar dar și pentru elevii din ceilalți ani, Preasfinția Sa aprezentat corpul profesoral și pe noul profesor de muzică psaltică,preacucernicul părinte Daniel Alexandru Vasile.

PărinteleDirector Sebastian Marin a mulțumit Preasfinției Sale pentru binecuvântărilearhierești și pentru grija pe care o poartă acestei instituții de învățământteologic, despre modernizările aduse la căminul Seminarului, și clasele de curs.De anul acesta în incinta Seminarului s-a amenajat și s-a pictat noul paracliscu hramul „Sfântul Ioan Gură de Aur”.