Articole

Lumina educaţiei – speranţă pentru viaţă

10 Sep 2017
16:09
Cu bucurie duhovnicească binecuvântămpe toţi elevii, părinţiişi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, la începutul anului şcolar2017-2018.

Aflaţi la vârsta căutării şi a marilor idealuri, copiii şi tinerii suntbinecuvântați de Domnul nostru Iisus Hristos ca fiind modele deinocenţă şi sinceritate, zicând: „Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea” (Marcu 10,15).

În societatea secularizată de astăzi, idealurilemari de viaţăsunt adesea reduse la dorinţe mărunte, de împlinireimediată şi prin orice mijloace aunor obiective materiale. De aceea, Familia,Biserica şi Şcoala sunt chemate să ofere copiilor şi tinerilor, pe lângă cunoștințeintelectuale, şi o formare spirituală pentrua trăi viaţa în comuniune de iubire faţă de Dumnezeu şi de oameni. Înacest sens, trebuie intensificată cooperarea dintre Familie, Biserică şiŞcoală, pentru a apăra inocenţa, sinceritatea şi nevoia de creştere spirituală a copiilor şi a tinerilorîn comuniune şi într-o comunitate care cultivă valori permanente, ca: recunoştinţa faţă de părinţi, profesori şibinefăcători, prietenia, dărnicia şi întrajutorarea.

Familiareprezintă lăcaşul intim cel mai de preţ pentru cultivarea iubirii părintești, filiale şi fraterne ca lumină aeducaţiei care leagă între ele generațiiletrecute, prezente şi viitoare.

Biserica, astăzi,prin Programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor” şi Proiectul „AlegeŞcoala!”, prin tabere educaționale,activităţi artistice şi sportive, se străduiește să inspirecopiilor şi tinerilor cultura prieteniei şi a iubirii darnice sau generoase, săprevină abandonul şcolar, să suplinească lipsa de afecţiune din familiile cupărinţi plecaţi la muncă în străinătate, să încurajeze copiii şi tineriitalentaţi să-şicultive talantul, adică darurile native.

Şcoala,prin ora de Religie şi prin celelalte discipline care cultivă valorile educaţionalepermanente, doreşte să ofere copiilor şi tinerilor lumini pentru viaţă, spre a putea discerne maiuşor între provocări efemere şi perspective durabile în viaţă.

Cu prilejul începutului anului școlar 2017-2018, ne rugăm PreasfinteiTreimi, Maicii Domnului şi tuturor sfinţilor săocroteascăpe toţi elevii, părinţii şi cadrele didactice din învăţământulpreuniversitar şi săle dăruiascătuturor multă sănătate şi ajutor, pace şi bucurie în viaţă!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române