Articole

Duminica Floriilor la Mănăstirea Balaciu

09 Apr 2017
15:20
9aprilie 2017, în Duminica Floriilor, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu asăvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Balaciu.

Subprotia Preasfinției Sale au slujit preacuviosul părinte vicar eparhial, ArhimandritulRafail, părinții consilieri Daniel Florin Enașcu, Florin Ionescu, NicușorSilviu Dascălu și Marius Gabriel Purcărea, preacucernicul părinte Ionuț Butu,Protopop de Slobozia, părintele stareț, Protosinghelul Serafim, preoţi şidiaconi.

Încadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit diacon pe tânărul teologulAlexandru Valentin Petcu, iar pe diaconul Constantin Mardale, l-a hirotonitpreot pe seama parohiei Nicolești, Protopopiatul Slobozia.

Lamomentul predicii, Preasfinţia Sa a vorbit celor prezenţi despre al şaseleapopas al Postului Mare, Duminica Floriilor, intrarea în Ierusalim aMântuitorului Iisus Hristos. A pus la inimă credincioşilor faptul că odată cuaceastă Duminică începe Săptămâna Patimilor, o săptămână în care suntem chemaţisă participăm la evenimentele mântuitoare, întâmplate acum aproape 2000 de ani,care se vor actualiza, în sufletele fiecăruia dintre noi, prin slujbe care sevor săvârşi în aceste zile.

PreasfinţitulPărinte Episcop Vincenţiu a cerut tuturor credincioşilor să se pregăteascăduhovniceşte pentru o autentică participare la „drama Golgotei”, spreîntâmpinarea bucurie Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, nădejdea mântuiriinoastre.

PreasfințitulPărinte Episcop a sfințit crenguțele de salcie, ce se vor împărțicredincioșilor și a dăruit celor prezenți o iconiță.

DupăSfânta Liturghie Întâistătătorul Eparhiei noastre a vizitat parohia Balaciu,apoi a mers cu ramuri de finic, iconiţe, cărți pentru biblioteca centrului șifructe la beneficiarii Căminului de persoane vârstnice din localitatea Balaciu,iar părinții care au însoțit pe Preasfinția Sa au cântat pentru aceștia,pricesne la Duminica Floriilor.