Articole

35.355 de persoane aflate în dificultate au primit sprijin material şi financiar în valoare de 727.513 lei

03 Jan 2017
14:51
În perioada octombrie - decembrie 2016, în EpiscopiaSloboziei și Călărașilor, conform rapoartelor de activitate înaintate de cătreBirourile de asistență socială, cu privire la activitatea filantropică aparohiilor, din cadrul protopopiatelor din Eparhie, către Sectorul Social -Misionar, 340 de parohii și capele auraportat activități sociale, în cadrul cărora au oferit sprijin material șifinanciar, în valoare totală de 727.513 lei, pentru următoarele categorii debeneficiari: 18.652 copii aflați în situațiide risc, 2.900 persoane vârstnice, 10.634 persoane aflate în dificultate, 2.563de familii aflate în dificultate, 387 de persoane cu dizabilități, 7 persoaneaflate în dificultate au primit gratuit servicii religioase și 212 de persoanedin alte categorii.

Lanivel de protopopiate, situația este următoarea:

• Protopopiatul Slobozia: 70 de parohii au raportat implicarea în activitățisociale oferind sprijin material și financiar pentru 3.722 copii, 319 persoanevârstnice, 3.222 persoane aflate în dificultate, 663 familii aflate în dificultate,147 persoane cu dizabilități, 118 de persoane din alte categorii, 7 persoaneaflate în dificultate au primit gratuit servicii religioase, în valoare totalăde 141.097 lei (colecte, donații, cutia milei și sponsorizări);

• Protopopiatul Fetești: 41 de parohii au raportat implicarea în activitățisociale, oferind sprijin material și financiar pentru 1.689 copii, 280 persoanevârstnice, 323 persoane aflate în dificultate, 177 familii aflate îndificultate, 4 persoane cu dizabilităţi şi 23 de persoane din alte categorii,în valoare totală de 76.597 lei (colecte, donații și sponsorizări);

• Protopopiatul Urziceni: 68 de parohii au raportat implicarea în activitățisociale, oferind sprijin material și financiar pentru 4.167 copii, 658 persoanevârstnice, 953 persoane aflate în dificultate, 461 familii aflate îndificultate, 32 persoane cu dizabilităţi, în valoare totală de 143.913 lei(colecte, donații și sponsorizări);

• Protopopiatul Călărași: 56 de parohii au raportat implicarea în activitățisociale, oferind sprijin material și financiar pentru 3.711 copii, 679 persoanevârstnice, 4.294 persoane aflate în dificultate, 700 familii aflate îndificultate, 143 persoane cu dizabilităţi în valoare totală de 192.204 lei (colecte, donații și sponsorizări);

• Protopopiatul Lehliu: 52 de parohii au raportat implicarea în activitățisociale, oferind sprijin material și financiar pentru 2.168 copii, 696 persoanevârstnice, 634 persoane aflate în dificultate, 221 familii aflate îndificultate, 54 persoane cu dizabilităţi, 51 persoane din alte categorii, învaloare totală de 78.280 lei (colecte, donații și sponsorizări);

• Protopopiatul Oltenița: 53 de parohii au raportat implicarea în activitățisociale, oferind sprijin material și financiar pentru 3.195 copii, 268 persoanevârstnice, 1.478 persoane aflate în dificultate, 341 familii aflate îndificultate, 7 persoane cu dizabilități,20 de persoane din alte categorii, în valoare totală de 95.422 lei (colecte,donații și sponsorizări).