Articole

Lucrarea social-filantropică, prioritate a Bisericii

30 Sep 2016
16:22
Înperioada 29 - 30 septembrie 2016, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, cubinecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop VINCENȚIU, prin SectorulSocial-Misionar, a organizat un seminar de formare pentru preoţi cu tema „Lucrarea social-filantropică desfăşurată înparohie” şi un seminar de formare pentru coordonatorii sociali cu tema „Rolul coordonatorului social în iniţiereaşi dezvoltarea proiectelor sociale din parohie”, din Protopopiatul Olteniţa.

Laaceste două seminarii au participat 22 de preoţi şi 21 coordonatori sociali care prin intermediul aplicaţiilor practice auprezentat activităţile social-filantropice desfăşurate în parohii, au identificattipurile de servicii sociale care pot fi înfiinţate în cadrul parohiilor, învederea acordării de servicii sociale acreditate.

Participanţiila seminarii au considerat că acestea sunt organizate în mod interactiv şioferă informaţii despre: importanţa asocierii dintre două sau mai multe parohiiîn vederea oferirii de servicii sociale în comunitate, responsabilizareabeneficiarilor, selecţia beneficiarilor în funcţie de nevoi şi resurse,prioritizarea programelor destinate copiilor, identificarea tipurilor deservicii adecvate nevoilor din parohii şi dezvoltarea unor strategii socialeavând ca scop oferirea de servicii sociale în comunităţile parohiale.

Seminariilede formare fac parte din activităţile dedicate „Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şiAnul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilorbisericeşti la împlinirea a 300 de ani de la moartea sa martirică (1716-2016)”,locul desfăşurării fiind sala multifuncţională (sala 15) a Centrului Socio –Cultural „Episcopul Damaschin”.