Articole

232 de persoane au primit în luna august sprijin material şi financiar în valoare de 10.987 lei

20 Sep 2016
00:08
Episcopia Sloboziei și Călărașilor, prin serviciilesociale acreditate, a desfășurat, în luna august a anului 2016, 121 deactivități sociale, în cadrul cărora au fost oferite ajutoare materiale șifinanciare, în valoare totală de 10.987 lei (proveniți din Fondul Filantropia,din donații și sponsorizări) pentru depășirea situațiilor de criză, a unuinumăr de 232 persoane aflate în dificultate, din județele Ialomița și Călărași.

Astfel, în cadrul Centrului de Consiliere și Sprijin(CCS) și al Centrului de Orientare pentru Persoane Aflate în Dificultate (COP),coordonate de către Sectorul Social-Misionar al Episcopiei Sloboziei șiCălărașilor, au fost desfășurate 14 activități sociale, în cadrul cărora a fostoferit sprijin material și financiar, pentru depășirea situațiilor de criză, învaloare totală de 1.067 lei, pentru următoarele categorii de beneficiari: 12 persoaneaflată în dificultate, 9 familii aflate în dificultate şi 1 persoană cudizabilităţi.

De asemenea, la nivelul celor 6 Birouri de asistențăsocială din cadrul Protopopiatelor, conform rapoartelor lunare de activitate,au fost desfășurate 107 activități sociale, în cadrul cărora a fost oferitsprijin material și financiar, pentru depășirea situațiilor de criză, învaloare totală de 9.920 lei, pentru următoarele categorii de beneficiari: 141 decopii, 3 persoane vârstnice aflate în dificultate, 14 persoane aflate îndificultate, 17 familii aflate în dificultate şi 1 persoană cu dizabilităţi.

Activitatea social-filantropică desfășurată la nivelulEpiscopiei Sloboziei și Călărașilor se realizează în conformitate cu Statutul pentru organizare și funcționare alBisericii Ortodoxe Române și Regulamentulde organizare și funcționare a sistemului de asistență socială în BisericaOrtodoxă Română.