Articole

Încununarea bucuriei prin Sfânta Liturghie Arhierească

04 Sep 2016
16:26
Sfânta Liturghie arhierească la Călărași, prilejuităde prezența Icoanei Maicii Domnului cu Pruncul de mână de la MănăstireaSihăstria Voronei, Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Duminică, 4 septembrie2016, la primul popas duhovnicesc din noul an bisericesc, Preasfinţitul PărinteEpiscop Vincenţiu a slujit la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” –Volna din Călărași, Protopopiatul Călărași, unde s-au aflat spre închinareacredincioșilor Icoana Maicii Domnului cu Pruncul de mână de la MănăstireaSihăstria Voronei și racla cu sfintelemoaşte ale Sfântului Nectarie de la Eghina.

S-a creat deja otradiție ca la începutul anului bisericesc și înainte de recolta de toamnăcredincioșii din Călărași să aducă prinos de rugăciune în comuniune, printr-oprocesiune pe străzile municipiului.

Această zi afost încununată de Sfânta Liturghie, unde sub protia Preasfinției Sale auslujit preacuviosul părinte Arhimandrit Rafail, vicar eparhial, preacucerniciipărinţi consilieri Manuel Rusu, Daniel Florin Enașcu, Florin Ionescu, NicușorSilviu Dascălu și Marius Gabriel Purcărea, părinţii protopopi din județulCălărași, preoţi şi diaconi. Corul Protopopiatului Călărași a dat răspunsurileliturgice.

În cuvântul deînvățătură, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu a adresat cuvânt demulţumire Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei șiBucovinei, pentru darul spiritual făcut credincioșilor Episcopiei noastre și amulțumit Preabunului Dumnezeu că acum la începutul Anului Nou bisericesc suntembinecuvântați cu rugăciunile Maicii Domnului și Sfântului Ierarh NectarieTaumaturgul. A îndemnat credincioșii să îmbrace haina de nuntă a virtuțiilorteologice și morale pentru a da răspuns bun la chemarea pe care MântuitorulIisus Hristos o va face fiecăruia dintre noi.

Cu aceastăocazie, dar și ca semn de mulțumire, Preasfinția Sa a dăruit preacuviosuluipărinte stareț Ghedeon de la Mănăstirea Sihăstria Voronei, „Medalia Aniversarăa Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, Albumele- Monografice „CatedralaEpiscopală din Slobozia” și „Așezămintele Monahale din Episcopia Sloboziei șiCălărașilor”, prin ierodiaconul Anastase, care a reprezentat obștea mănăstirii.

Preasfinția Sa aîmpărtășit toți copiii prezenți la Sfânta Liturghie și i-a binecuvântat pentruînceputul noului an școlar.