Articole

1.010 de persoane au primit în luna mai sprijin material şi financiar în valoare de 12.652 lei

10 Jun 2016
09:04
Episcopia Sloboziei și Călărașilor, prin serviciilesociale acreditate, a desfășurat, în luna mai a anului 2016, 132 activitățisociale, în cadrul cărora au fost oferite ajutoare materiale și financiare, învaloare totală de 12.652 lei (proveniți din Fondul Filantropia, din donații șisponsorizări) pentru depășirea situațiilor de criză, a unui număr de 1.010persoane aflate în dificultate, din județele Ialomița și Călărași.

Astfel, în cadrul Centrului de Consiliere și Sprijin (CCS)și al Centrului de Orientare pentru Persoane Aflate în Dificultate (COP),coordonate de către Sectorul Social-Misionar al Episcopiei Sloboziei șiCălărașilor, au fost desfășurate 11 activități sociale, în cadrul cărora a fostoferit sprijin material și financiar, pentru depășirea situațiilor de criză, învaloare totală de 625 lei, pentru următoarele categorii de beneficiari: 21 decopii, 2 persoane vârstnice, 3 persoane aflate în dificultate, 6 familii aflateîn dificultate şi 3 persoane cu dizabilităţi.

De asemenea, la nivelul celor 6 Birouri de asistențăsocială din cadrul Protopopiatelor, conform rapoartelor lunare de activitate,au fost desfășurate 121 activități sociale, în cadrul cărora a fost oferitsprijin material și financiar, pentru depășirea situațiilor de criză, învaloare totală de 12.027 lei, pentru următoarele categorii de beneficiari: 683 decopii, 108 persoane vârstnice aflate în dificultate, 104 persoane aflate îndificultate, 40 de familii aflate în dificultate şi 40 de persoane cudizabilităţi.

Activitatea social-filantropică desfășurată la nivelulEpiscopiei Sloboziei și Călărașilor se realizează în conformitate cu Statutul pentru organizare și funcționare alBisericii Ortodoxe Române și Regulamentulde organizare și funcționare a sistemului de asistență socială în BisericaOrtodoxă Română.