Articole

Ultima zi a pelerinajului în Țara Sfântă – Ziua a VI-a

07 Apr 2016
11:12
În ultima zi apelerinajului în Țara Sfântă, grupul de pelerini a mers mai întâi să se închineîn biserica din Ein Karem, în peștera unde s-a născut Sfântul Ioan Botezătorul,din bătrânii părinți Zaharia și Elisabeta.

La poruncaregelui Irod ca toți pruncii de doi ani și mai jos să fie uciși, mama SfântuluiIoan, Elisabeta, a fugit spre munte să se ascundă de prigonire și fiind cuvârsta înaintată, a grăit muntelui lui Dumnezeu să primească pe pruncul Ioan, iarmuntele s-a deschis cu o peșteră în care s-au ascuns mama cu pruncul. Mamapruncului a mai trăit 40 de zile, iar apoi pruncul a fost crescut de înger pânăla vârsta la care ieșind, propovăduia venirea și botezul Mântuitorului. Aici,în curtea bisericii, se află scrisă în mai multe limbi binecuvântarea rostităde Zaharia, tatăl pruncului, după ce a scris pe o tăblie că Ioan va fi numelelui, dezlegându-i-se limba.

De aicipelerinii au purces spre Lidia, unde se află biserica și mormântul SfântuluiMare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. S-au închinat cu evlavie lasfintele moaște, la mormântul ce se află sub naosul bisericii și au cântatimnul acatist al Sfântului. Aici se cinstește și lanțul cu care Sfântul luiDumnezeu a fost legat.

Mergând maideparte, cu un popas la grădinile persane, pelerinii au mers spre malulMediteranei, în biserica numită Stela Maris, a Sfintei Fecioare Maria, ocrotitoareamarinarilor, ridicată pe locul peșterii Sfântului Ilie, unde Sfântul s-a nevoitînainte de a se retrage în pustiul Hozevei, la pârâul Cherit. Bolta acesteibiserici este pictată frumos cu scene din viața Sfântului Prooroc Ilie.

BinecuvinteazăDoamne pe toți pelerinii la Sfintele Locuri ca sănătoși, în pace și cubună-sporire întorcându-se, să Te laude pe Tine din toată inima, amin!