Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Retea web
Adunarea Eparhiala
Noutati
10-12-2015 11:12

MEMBRII ADUNĂRII EPARHIALEMEMBRII CLERICI:


1. PC Pr. PĂDURARU Dumitru

2. PC Pr. STANCIU Dragoș Gabriel

3. PC Pr. GRIGORE Gabriel Constantin

4. PC Pr. TUDORACHE Paul

5. PC Pr. DINCĂ Ovidiu

6. PC Pr. PARTENIE Alin Constantin

7. PC Pr. TOADER Giorgian

8. PC Pr. DOBRE Iulian – ONORIFIC

9. PC Pr. PALCĂU Gheorghe

10.
PC Pr. ZĂRNOEANU DumitruMEMBRII MIRENI:

1. Dl. Jurist MORARU Victor – Președinte Consiliul Județean Ialomița

2. Dl. Inginer Mitru CRIȘAN – Director SC Teletext SRL

3. Dl. GRADEA Rudolf – Viceprimar  Primăria Slobozia

4. Dra. DUMITRESCU I. Raluca Giorgiana – Președinte Asociația GAL NAPARIS/GAL DANUBIUS Ialomița-Brăila, Vicepreședinte FNGAL Sud Muntenia

5. Dl. CĂLIN Nicușor – Inspector Școlar Managementul Resurselor Umane

6. Dl. DRĂGULIN Daniel Ștefan – Primar Primăria Călărași

7. Dl. DINU Marian – Agent Politie IGPR Autostrada Soarelui

8. Dl. MESEȘEANU Răzvan Ilie – Administrator SC Euroconsult 07 SRL

9. Dl. PAREPA Gh. Nicolae – Ofițer Colonel în rezervă MAI

10. Dl. BADEA Nelu – Administrator SC Agropan Oyl SA Urziceni

11. Dl. CONSTANTIN Radu – Executor Judecătoresc în B.E.J.A Constantin Radu și Ștefan Marius Daniel Urziceni

12. Dl. PANDEA Ciprian – Subsecretar de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării

13. Dl. POTOR Dănuț Alexandru – Secretar de Stat – Ministerul Fondurilor Europene

14. Dl. RUSU Igor – Medic Cardiolog Spitalul Municipal Oltenița

15. Dl. DAN Gheorghe – Consilier superior AJOFM Călărași

16. Dl. STOICA Ștefan – Avocat Baroul Călărași

17. Dl. PIȚOI Ion – Viceprimar Primăria Oltenița

18. Dl. STOICA Gabriel – Primar Primăria Sălcioara

19. Dl. DULCE Marius Grigore – Președinte – Director General CAS CălărașiMEMBRII ONORIFICI:

 

1. Dl Lt. Col. MARCU IONEL – Inspector Șef Inspectoratul de Jandarmi, jud. Călărași

2. Dl. Inginer VASILESCU MICU CONSTANTIN – SC Orhideea SRL

3. Dl. VERNEA Emil – Administrator SC Vesacon SRL

 

ATRIBUȚIILE ADUNĂRII EPARHIALE:

 

(Extras din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române)

Art.90 - Adunarea Eparhială este organism deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimonialeale eparhiei.

Art.91 - (1) Adunarea Eparhială se compune din reprezentanții aleși ai clerului și ai credincioșilor, în proporție de o treime clerici și două treimi mireni, cu o viață morală și religioasă demnă de un creștin, care au candidat cu binecuvântarea ierarhului locului. Pentru activitate potrivnică Bisericii, mandatele acestora se revocă de Adunarea Eparhială, la propunerea Chiriarhului.

(2) Membrii mireni în Adunarea Eparhială se aleg de către delegații Consiliilor Parohiale, constituiți în colegii electorale mirenești, pe circumscripții.

(3) Membrii clerici în Adunarea Eparhială se aleg de către toți preoții și diaconii în funcție, constituiți în colegii electorale preoțești, pe circumscripții.

(4) Membrii Adunării Eparhiale, clerici și mireni, se aleg pe termen de patru ani. Ei pot fi aleși pentru cel mult două mandate.

(5) Numărul membrilor aleși ai Adunării Eparhiale este de 30.

(6) Președintele Adunării Eparhiale este Arhiepiscopul sau Episcopul, iar în caz de vacanță, locțiitorul desemnat canonic și statutar.

(7) Episcopul-vicar sau Arhiereul-vicar este membru de drept al Adunării Eparhiale, cu vot deliberativ.

 

Art.92 - Atribuțiile Adunării Eparhiale sunt:

a.      Susține interesele și drepturile Bisericii și ale eparhiei, conform cu prevederile canonice, statutare și regulamentare bisericești;

b.     Veghează la respectarea, în cuprinsul eparhiei, a măsurilor cu caracter unitar prevăzute de Statut, regulamentele bisericești și de hotărârile organismelor bisericești centrale privitoare la administrarea bunurilor mobile și imobile ale unităților de cult din întreaga eparhie, precum și a altor bunuri patrimoniale, culturale și epitropești ale acestora;

c.      Susține instituțiile și așezămintele culturale, social-filantropice și economice ale eparhiei;

d.     Aprobă înființarea, desființarea și delimitarea teritoriala a protopopiatelor, la propunerea Consiliului Eparhial.

e.      Deleagă un cleric și doi mireni, dintre membrii Adunării, ca reprezentanți eparhiali, în Adunarea Națională Bisericească;

f.       Alege membrii Consiliului Eparhial, la propunerea Chiriarhului;

g.     Alege pe cei trei membri ai Consistoriului Eparhial și pe cei doi supleanți, la propunerea Chiriarhului;

h.     Desemnează, la propunerea Chiriarhului, unul, doi sau trei clerici, ca membri în Consistoriul Mitropolitan;

i.       Aprobă raportul general anual întocmit de Consiliul Eparhial și hotărăște măsuri pentru o bună desfășurare a activităților eparhiei;

j.       Aprobă contul de execuție bugetară și bilanțul financiar-contabil al eparhiei, al instituțiilor și fundațiilor sale, precum și măsuri pentru asigurarea bunurilor bisericești;

k.     Aprobă bugetul general al eparhiei, al instituțiilor și fundațiilor eparhiale;

l.        Hotărăște cu privire la modul de administrare a bunurilor eparhiei, precum și ale instituțiilor și fundațiilor eparhiale, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

m.  Exercită orice alte atribuții date prin prezentul Statut și regulamentele bisericești.

 

Art.93 - (1) Adunarea Eparhială se întrunește în ședința anuală de lucru, în primul trimestru al anului, iar în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.


(2) Convocarea Adunării Eparhiale, cu precizarea ordinii de zi, se face de către președinte, cu cel puțin 14 zile înainte de data fixată pentru ședința, iar în cazuri excepționale în cel mai scurt timp posibil.

(3) Adunarea Eparhială este statutar constituită cu prezența a două treimi din membrii săi și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu dintre membri prezenți.

(4) Procesul-verbal al lucrărilor Adunării Eparhiale este semnat de Președinte și de Secretarii Adunării și se păstrează la Secretariatul eparhiei.

 

Art.94 - Pentru studierea și formularea propunerilor asupra problemelor ce urmează a fi supuse eliberării, Adunarea alege, la începutul fiecărui mandat de patru ani, dintre membrii clerici și mireni, cinci Comisii de lucru permanente, care vor avea câte un președinte și un raportor din sânul lor, desemnați de plen, la propunerea Președintelui. Comisiile Adunării Eparhiale sunt:

a.     Comisia administrativ-bisericească,

b.    Comisia culturală și educațională,

c.     Comisia economică, bugetară și patrimonială,

d.    Comisia social-filantropică,

e.     Comisia organizatorică, juridică și de validare.

Slujire arhierească la parohia Perieți din Protopopiatul Slobozia, Duminica Fiului risipitor
Informeaza Centrul Eparhial
16-02-2020 14:30
Slujbă arhierească la parohia Amara II din Protopopiatul Slobozia
09-02-2020 15:45
PS Vincențiu (26 de ani de arhierie): Dumnezeu a creat o istorie a iubirii părintești pe care El a avut-o pentru oameni - by lacasuriortodoxe.ro
07-02-2020 12:42
Posturi Vacante în Episcopia Sloboziei și Călărașilor (IANUARIE 2020) - Update
05-02-2020 13:23

Informeaza Protopopiatele
Slobozia
Taina Sfântului Maslu oficiată în Parohia Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul din Municipiul SloboziaResponsabilitățile creștine ale părinților față de copiiŞedinţă administrativă lunară a preoţilor din Protopopiatul Călărași11 februarie 2020 - Ședință administrativă lunară cu preoții din Protopopiatul Fetești
Calarasi
Fetesti
161 de ani de la Unirea Principatelor RomâneDesfășurarea Olimpiadei de Religie la Fetești
Urziceni
Oltenita
Lehliu
Ședința Administrativă lunară în cadrul Protopopiatului UrziceniUnirea Principatelor Române - sărbătorită de Cercul de pictură "Sf. Apostol Luca" din cadrul Protopopiatului UrziceniReferatul - „Familia-Biserica cea mică” - Protopopiatul OltenițaProtopopiatul Oltenița. Să iubim pe aproapele ca pe noi înşine!Ședința lunară a preoților din Protopopiatul Lehliu – februarie 2020Şedinţa lunară a preoţilor din Protopopiatul Lehliu
Informatii din Parohii si Manastiri
Pastorația părinților și copiilor la Sf Ioan Gură de Aur
17-02-2020 23:28
Taina Sfântului Maslu oficiată în Parohia Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul din Municipiul SloboziaNu te teme, Teodore, căci Eu sunt cu tine
17-02-2020 23:14
17-02-2020 23:04
Contact
17-02-2020 17:48
Istoric
17-02-2020 17:47
Contact
17-02-2020 17:44