Articole

COMUNICAT DE PRESĂ - Ediţia a III-a a Conferinței județene organizată în Municipiul Călăraşi

23 Nov 2015
09:20
COMUNICAT DE PRESĂ

Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, prin Sectorul Social – Misionar, vaorganiza, în data de 26 noiembrie 2015, ediţia a III-a a Conferinței județenecu tema „Modele de bună practică din activitatea social-filantropicădesfășurată în parohiile din Episcopia Sloboziei și Călărașilor”, cu scopul de a promovamodelele de bună practică din activitatea social-filantropică implementată înEpiscopia Sloboziei și Călărașilor, care se adresează specialiştilor şilucrătorilor din domeniul social, din judeţul Călăraşi.

OBIECTIVELE CONFERINȚEI JUDEȚENE:

· Promovarea proiectelor social-filantropice implementateîn cadrul parohiilor din Episcopia Sloboziei și Călărașilor;

· Promovarea parteneriatului social ca model de bunăpractică în Episcopia Sloboziei și Călărașilor;

· Asigurarea vizibilității continue a activitățiisocial-filantropice desfășurate în Episcopia Sloboziei și Călărașilor.

AGENDA

10:30 - 10:45

Cuvânt de deschidere

10:45 - 11:15

Asistența socială în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

11:15 - 11:30

Parteneriatul social promovat de Asociația Socio-Culturală „Matei Basarab”

11:30 - 12:00

Prezentarea acțiunilor filantropice implementate de parohiile din cadrulProtopopiatelor Călăraşi, Olteniţa şi Lehliu

12:00 - 12:20

Modele de implicare a beneficiarilor în activități de socializare

12:20 - 12:30

Cuvânt de încheiere

Conferința județeană se va desfășura în Municipiul Călărași, Sala Barbu Știrbei a Consiliului JudețeanCălărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1.

Pentru informaţiisuplimentare, ne puteţi contacta la telefon: 0243.232.711 (interior 161) sau laadresa de email sectorulscoialmisionar@yahoo.com [mailto:sectorulscoialmisionar@yahoo.com] , persoană decontact PC Arhid. Chiru Cristian-Ştefăniţă – inspector social.

EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR

Sectorul Social – Misionar

sectorulsocialmisionar@yahoo.com [mailto:sectorulsocialmisionar@yahoo.com]