Articole

CONFERINŢA JUDEŢEANĂ "Modele de bună practică din activitatea social-filantropică desfășurată în parohiile din Episcopia Sloboziei și Călărașilor"

19 Nov 2015
13:05
Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte VINCENŢIU, EpiscopiaSloboziei şi Călăraşilor prin Sectorul Social – Misionar a organizat joi, 19 noiembrie2015, a III-a ediţie a Conferinţei din judeţul Ialomiţa, cu tema „Modele de bună practică dinactivitatea social-filantropică desfășurată în parohiile din EpiscopiaSloboziei și Călărașilor”, cu scopul de a promova activitatea filantropică din Episcopia Slobozieişi Călăraşilor.

În deschiderea conferinţei Preacucernicul Părinte RusuManuel, consilier cultural, a transmis mesajul Preasfinţitului PărinteVINCENŢIU, care a subliniat necesitatea implicării în lucrareasocial-filantropică a tuturor credincioşilor din cuprinsul Episcopia Slobozieişi Călăraşilor.

În acest context, în cadrul conferinţei de promovareau fost susţinute referate ce au avut ca teme: Asistențasocială în Episcopia Sloboziei și Călărașilor, Parteneriatul social promovat deAsociația Socio - Culturală „Matei Basarab”, Activitatea filantropicădesfășurată de parohia Perieți cu hramurile Sfântul Ierarh Nicolae și SfântulIerarh Nectarie de la Eghina, Activitatea social-filantropică desfășurată înParohia Fierbinți Târg în prima jumătate a secolului al XX –le şi Activitatea social-filantropicădesfășurată în Parohia Sfântul Ierarh Spiridon Țăndărei.

În cadrul conferinţei au fost oferite două plachetede recunoştinţă unor persoane resursă deosebite, care susţin şi promoveazăactivitatea social-filantropică implementată în Episcopia Sloboziei şiCălăraşilor: Marcu Paul – director al D.G.A.S.P.C. Ialomiţaşi Zaharia Valentina-Paula – director executiv al Fundaţiei Copii înDificultate din Bucureşti.

Evenimentul a fost organizat în Sala Amfiteatru a Centrului Socio-Cultural „Episcopul Damaschin” şi a reunitreprezentanţi ai Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, reprezentanţi aiautorităţilor de la nivel central şi local, ai protopopiatelor din judeţulIalomiţa, ai parohiilor din judeţul Ialomiţa, ai instituţiilor cu atribuţii îndomeniul asistenţei sociale publice şi private, asistenţi sociali şi referenţidin cadrul instituţiilor publice şi private, asistenţi sociali, lucrătorisociali şi referenţi din cadrul Birourilor de asistenţă socială aleprotopopiatelor din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, coordonatori sociali aicomitetelor parohiale din parohiile din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor şibeneficiar ai serviciilor sociale oferite de centrele acreditate ale EpiscopieiSloboziei şi Călăraşilor.

În încheierea conferinţei a fost susţinut un momentartistic susținut de copiii din Parohia Ciulnița sub îndrumareaPreacucernicului Preot Lungu Gheorghe Felician.

Evenimentul a fost transmis online pe RețeauaInformațională a Episcopiei Sloboziei și Călărașilor – www.sf-esc.ro [https://www.sf-esc.ro/] și Agenția de Știri Lăcașuri Ortodoxe.