Articole

Conferinţa pastoral – misionară a preoţilor din Ialomița

12 Nov 2015
12:37
Joi, 12 noiembrie2015, a avut loc cea de a doua Conferinţă pastoral-misionară de toamnă din anulacesta, care a purtat titlul „2015 – Anulomagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstoride suflete din eparhii”, care a reunit toţi preoţii din cele treiProtopopiate ale Judeţului Călăraşi: Slobozia, Feteşti şi Urziceni.

La catedralaEpiscopală „Înălţarea Domnului” din Slobozia s-a săvârşit Sfânta Liturghie șislujba de Te-Deum, la care a participat și Preasfinţitul Episcop Vincențiu. Înaceastă toamnă, Conferinţa pastoral – misionară a preoţilor din Ialomița s-adesfășurat în Catedrala Episcopală „Înălţarea Domnului” din Slobozia.

Conferințapastorală a început cu un moment de reculegere și ectenie pentru cei adormițiîn tragicul accident din București. În cuvântul său, Preasfinţia Sa a vorbitdespre contextul politic, social, cultural şi religios al acestei perioade,despre agresiunea la care este supusă Biserica Ortodoxă, nu și celelalte cultereligioase, despre spiritul anarhic al străzii, despre responsabilitatea pecare o au toți slujitorii și fiii Bisericii Ortodoxe Române în propovăduireapăcii și a înțelegerii, punându-se o piedică manipulării din mass-media șispațiul virtual.

Subiectulconferinţei preoţeşti, a fost dezvoltat de trei referenţi selectaţi pentrualcătuirea referatelor, din cei nouă referenţi de la cele trei protopopiate:

- preotulIlie Agapie de la parohia Bora, Protopopiatul Slobozia, a prezentat referatul„Viața și activitatea Sfântului Ioan Gură de Aur”;

- părinteleprofesor Neagu Iliescu de la parohia Fetești Oraș, Protopopiatul Fetești, aprezentat referatul „Evenimente importante din viața Bisericii Ortodoxe Române,precum și de la proclamarea publică a canonizării de către Sfântul Sinod alBisericii Ortodoxe Române a unor sfinți români”;

- preotulOvidiu Dincă de la parohia „Sfântul Nicolae” - Urziceni, Protopopiatul Urziceni,a prezentat referatul „Biserica Ortodoxă Română în contextul provocărilorsecolului XXI”.

Preasfinţia Sa adat cuvântul coreferenților care au completat a treia temă conferinței -„Biserica Ortodoxă Română în contextul provocărilor secolului XXI”. Au vorbiturmătorii preoți: ClementinMatache, parohia Amara II, Protopopiatul Slobozia și Marius Stanchi, parohia Stelnica,Protopopiatul Fetești.

La sfârșitulconferinței Preasfinția Sa a dat cuvântul părinților consilieri, care auprezentat problemele actuale din Episcopia noastră.