Articole

260 persoane au primit în luna octombrie sprijin material şi financiar în valoare de 14.581 lei

11 Nov 2015
06:49
Episcopia Sloboziei și Călărașilor, prin serviciile sociale acreditate, adesfășurat, în luna octombrie a anului 2015, 122 de activități sociale, încadrul cărora au fost oferite ajutoare materiale și financiare, în valoaretotală de 14.581 lei (proveniți din Fondul Filantropia, din donații șisponsorizări) pentru depășirea situațiilor de criză, a unui număr de 260persoane aflate în dificultate, din județele Ialomița și Călărași.

Astfel, în cadrul Centrului de Consiliere și Sprijin pentru FamiliileAflate în Dificultate (CCSFAD) și al Centrului de Orientare pentru PersoaneAflate în Dificultate (COP), coordonate de către Sectorul Social-Misionar alEpiscopiei Sloboziei și Călărașilor, au fost desfășurate 11 activități sociale,în cadrul cărora a fost oferit sprijin material și financiar, pentru depășireasituațiilor de criză, în valoare totală de 835 lei, pentru 18 copii.

De asemenea, la nivelul celor 6 Birouri de asistență socială din cadrulProtopopiatelor, conform rapoartelor lunare de activitate, au fost desfășurate 117activități sociale, în cadrul cărora a fost oferit sprijin material șifinanciar, pentru depășirea situațiilor de criză, în valoare totală de 11.529lei, pentru următoarele categorii de beneficiari: 83 copii, 107 persoanevârstnice aflate în dificultate, 17 persoane aflate în dificultate, 18 familiiaflate în dificultate, 2 persoane cu dizabilități şi 15 persoane din altecategorii.

Activitatea social-filantropică desfășurată la nivelul Episcopiei Slobozieiși Călărașilor se realizează în conformitate cu Statutul pentru organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Româneși Regulamentul de organizare șifuncționare a sistemului de asistență socială în Biserica Ortodoxă Română.