Articole

Conferinţa pastoral – misionară a preoţilor din Călăraşi

09 Nov 2015
13:58
Luni, 9 noiembrie2015, a avut loc cea de a doua Conferinţă pastoral-misionară de toamnă din anulacesta, care a purtat titlul „2015 – Anulomagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstoride suflete din eparhii”, care a reunit toţi preoţii din cele treiProtopopiate ale Judeţului Călăraşi: Călăraşi, Olteniţa şi Lehliu.

Preasfinţia Sa aparticipat la slujba de Te-Deum de la Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şiElena” din municipiul Călăraşi, ulterior, toţi clericii, deplasându-se la Salaamfiteatru a Casei de Cultură a Consiliului Judeţean din Călăraşi.

Conferințapastorală a început cu un moment de reculegere și ectenie pentru cei adormițiîn tragicul accident din București. În cuvântul său, Preasfinţia Sa a vorbitdespre contextul politic, social, cultural şi religios al acestei perioade, despreagresiunea la care este supusă Biserica Ortodoxă, nu și celelalte cultereligioase, despre spiritul anarhic al străzii, despre responsabilitatea pecare o au toți slujitorii și fiii Bisericii Ortodoxe Române în propovăduireapăcii și a înțelegerii, punându-se o piedică manipulării din mass-media șispațiul virtual.

Subiectulconferinţei preoţeşti, a fost dezvoltat de trei referenţi selectaţi pentrualcătuirea referatelor, din cei nouă referenţi de la cele trei protopopiate:

- preotulDoru Oprescu de la parohia Rasa, Protopopiatul Călăraşi, a prezentat referatul„Viața și activitatea Sfântului Ioan Gură de Aur”;

- preotulIrinel Constantin Tudose de la parohia Arțari, Protopopiatul Lehliu, aprezentat referatul „Evenimente importante din viața Bisericii Ortodoxe Române”;

- preotulAlexandru Ionuț Tomescu de la parohia Sohatu, Protopopiatul Olteniţa, aprezentat referatul „Biserica Ortodoxă Română în contextul provocărilorsecolului XXI”.

La sfârșitulconferinței Preasfinția Sa a dat cuvântul părinților consilieri, care auprezentat problemele actuale din Episcopia noastră.