Articole

Primul seminar de formare pentru 19 coordonatori sociali din Protopopiatul Fetești

22 Sep 2015
13:02
Cu binecuvântarea PreasfinţituluiPărinte Episcop VINCENŢIU, Sectorul Social – Misionar, coordonator alactivităţilor sociale din cadrul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, aorganizat, marți, 22 septembrie 2015, seminarul de formare cu tema „Rolul coordonatorului social în iniţierea şidezvoltarea proiectelor sociale din parohie” pentru 19 coordonatori socialidin cadrul comitetelor parohiale din cuprinsul Protopopiatului Feteşti. Această întâlnire de lucru face partedin programul dedicat „Anului omagial almisiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gurăde Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii”.

Coordonatorii sociali aureprezentat următoarele parohii din Protopopiatul Fetești: Fetești Gară, SfântaTreime – Fetești, Sfântul Ilie – Fetești, Fetești Gară II, Fetești Dudești,Borcea I, Făcăieni, Găița, Jegălia,Luciu, Mihail Kogălniceanu, Perișoru, Săveni, Progresu, Platoneşti, Lăcusteni,Iezeru, Stelnica şi Ștefan cel Mare.

În cadrul seminarului au fostprezentate reglementările cu privire la responsabilităţile şi atribuţiilecoordonatorului social din cadrul comitetului parohial (conform H.G. 53/2008),exemple de activităţi social-filantropice implementate la nivelul parohiei şiau fost identificate acţiuni care stau la baza dinamizării activităţiisocial-filantropice din parohie.

Întâlnirea a fost apreciată cafiind necesară, interactivă şi ca un bun prilej în ce priveşte transferulmodelelor de bună practică din activitatea social-filantropică.

Locul desfășurării activităţii afost Sala multifuncţională (sala 15) a Centrului Socio – Cultural „EpiscopulDamaschin” al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.