Articole

Parohiile din cuprinsul Eparhiei au oferit sprijin material şi financiar în valoare de 422.873 lei unui număr de 16.493 de persoane aflate în dificultate

16 Jul 2015
09:31
Înperioada aprilie - iunie 2015, în Episcopia Sloboziei și Călărașilor, conformrapoartelor de activitate înaintate de către Birourile de asistență socială,din cadrul protopopiatelor din Eparhie, către Sectorul Social - Misionar, 340 de parohii și capele au raportatactivități sociale, în cadrul cărora au oferit sprijin material și financiar, învaloare totală de 422.873 lei, pentru următoarele categorii de beneficiari:6.546 de copii aflați în situații de risc, 2.125 persoane vârstnice, 5.789persoane aflate în dificultate, 1.638 familii aflate în dificultate, 23 depersoane cu dizabilități, 151 deținuți, 7 persoane aflate în dificultate auprimit gratuit servicii religioase și 214 de persoane din alte categorii.

Lanivel de protopopiate, situația este următoarea:

ProtopopiatulSlobozia: 70 de parohii au raportat implicarea în activități sociale oferind sprijinmaterial și financiar pentru 1.884 copii, 324 persoane vârstnice, 372 persoaneaflate în dificultate, 565 familii aflate în dificultate, 1 persoană cu dizabilități, 116 de persoane dinalte categorii și 151 deținuți, 7 persoane aflate în dificultate au primitgratuit servicii religioase, în valoare totală de 85.517 lei (colecte, donații,cutia milei și sponsorizări);

ProtopopiatulFetești: 41 de parohii au raportat implicarea în activități sociale, oferind sprijinmaterial și financiar pentru 697 copii, 195 persoane vârstnice, 177 persoaneaflate în dificultate, 30 familii aflate în dificultate, 2 persoane cu dizabilităţi,5 persoane din alte categorii, în valoare totală de 67.393 lei (colecte,donații și sponsorizări);

ProtopopiatulUrziceni: 68 de parohii au raportat implicarea în activități sociale, oferind sprijinmaterial și financiar pentru 1.848 copii, 148 persoane vârstnice, 628 persoaneaflate în dificultate, 481 familii aflate în dificultate, 3 persoane cudizabilităţi, în valoare totală de 79.222 lei (colecte, donații șisponsorizări);

ProtopopiatulCălărași: 56 de parohii au raportat implicarea în activități sociale, oferind sprijinmaterial și financiar pentru 886 copii, 319 persoane vârstnice, 2.181 persoaneaflate în dificultate, 301 familii aflate în dificultate, 15 persoane cudizabilităţi, în valoare totală de 96.071 lei (colecte, donații și sponsorizări);

ProtopopiatulLehliu: 52 de parohii au raportat implicarea în activități sociale, oferind sprijinmaterial și financiar pentru 463 copii, 116 persoane vârstnice, 814 persoaneaflate în dificultate, 135 familii aflate în dificultate, 2 persoane cudizabilități, 93 persoane din alte categorii, în valoare totală de 39.944 lei(colecte, donații și sponsorizări);

ProtopopiatulOltenița: 53 de parohii au raportat implicarea în activități sociale, oferind sprijinmaterial și financiar pentru 768 copii, 1.023 persoane vârstnice, 1.617persoane aflate în dificultate, 126 familii aflate în dificultate, în valoare totală de 54.726 lei (colecte,donații și sponsorizări).

Activitatea social-filantropică desfășurată la nivelul parohiilor dincuprinsul Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, se realizează în conformitate cuStatutul pentru organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Române șiRegulamentul de organizare și funcționare a sistemului de asistență socială dinBiserica Ortodoxă Română.