Articole

342 persoane au primit în luna iunie sprijin material şi financiar în valoare de 10.810 lei

03 Jul 2015
09:57
Episcopia Sloboziei și Călărașilor, prin serviciile sociale acreditate, adesfășurat, în luna iunie a anului 2015, 122 de activități sociale, în cadrulcărora au fost oferite ajutoare materiale și financiare, în valoare totală de 10.810lei (proveniți din Fondul Filantropia, din donații și sponsorizări) pentrudepășirea situațiilor de criză, a unui număr de 342 de persoane aflate îndificultate, din județele Ialomița și Călărași.

Astfel, în cadrul Centrului de Consiliere și Sprijin pentru FamiliileAflate în Dificultate (CCSFAD) și al Centrului de Orientare pentru PersoaneAflate în Dificultate (COP), coordonate de către Sectorul Social-Misionar alEpiscopiei Sloboziei și Călărașilor, au fost desfășurate 9 activități sociale,în cadrul cărora a fost oferit sprijin material și financiar, pentru depășireasituațiilor de criză, în valoare totală de 1.164 lei, pentru următoarelecategorii de beneficiari: 17 copii, 2 persoane vârstnice, 18 familii aflate îndificultate şi 2 persoane cu dizabilităţi.

De asemenea, la nivelul celor 6 Birouri de asistență socială din cadrulProtopopiatelor, conform rapoartelor lunare de activitate, au fost desfășurate113 activități sociale, în cadrul cărora a fost oferit sprijin material șifinanciar, pentru depășirea situațiilor de criză, în valoare totală de 9.646lei, pentru următoarele categorii de beneficiari: 178 de copii, 8 persoanevârstnice aflate în dificultate, 36 de persoane aflate în dificultate, 23 defamilii aflate în dificultate, 12 persoane cu dizabilități şi 46 de persoaneprovenind din alte categorii.

Activitatea social-filantropică desfășurată la nivelul Episcopiei Slobozieiși Călărașilor se realizează în conformitate cu Statutul pentru organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Româneși Regulamentul de organizare șifuncționare a sistemului de asistență socială în Biserica Ortodoxă Română.