Articole

365 persoane au primit în luna mai sprijin material şi financiar în valoare de 18.694 lei

02 Jun 2015
16:38
Episcopia Sloboziei și Călărașilor, prin serviciile sociale acreditate, adesfășurat, în luna mai a anului 2015, 118 de activități sociale, în cadrulcărora au fost oferite ajutoare materiale și financiare, în valoare totală de 18.694lei (proveniți din Fondul Filantropia, din donații și sponsorizări) pentrudepășirea situațiilor de criză, a unui număr de 365 de persoane aflate îndificultate, din județele Ialomița și Călărași.

Astfel, în cadrul Centrului de Consiliere și Sprijin pentru FamiliileAflate în Dificultate (CCSFAD) și al Centrului de Orientare pentru PersoaneAflate în Dificultate (COP), coordonate de către Sectorul Social-Misionar alEpiscopiei Sloboziei și Călărașilor, au fost desfășurate 10 activități sociale,în cadrul cărora a fost oferit sprijin material și financiar, pentru depășireasituațiilor de criză, în valoare totală de 2.577 lei, pentru următoarele categoriide beneficiari: 25 de copii, 1 persoană vârstnică, 2 persoane aflate îndificultate, 4 familii aflate în dificultate şi 3 persoane cu dizabilităţi.

De asemenea, la nivelul celor 6 Birouri de asistență socială din cadrulProtopopiatelor, conform rapoartelor lunare de activitate, au fost desfășurate108 activități sociale, în cadrul cărora a fost oferit sprijin material șifinanciar, pentru depășirea situațiilor de criză, în valoare totală de 16.117lei, pentru următoarele categorii de beneficiari: 181 de copii, 10 persoanevârstnice aflate în dificultate, 70 persoane aflate în dificultate, 38 de familiiaflate în dificultate şi 31 persoane cu dizabilități.

Activitatea social-filantropică desfășurată la nivelul Episcopiei Slobozieiși Călărașilor se realizează în conformitate cu Statutul pentru organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Româneși Regulamentul de organizare șifuncționare a sistemului de asistență socială în Biserica Ortodoxă Română.