Articole

„Lucrarea social-filantropică în instituţiile bugetare” - atelier de lucru pentru preoții capelani

25 May 2015
15:10
EpiscopiaSloboziei și Călărașilor, prin Sectorul Social - Misionar, a organizat, cubinecuvântarea Preasfințitului VINCENȚIU, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, luni, 25 mai 2015, conformGraficului de activitate aferent anului 2015, un atelier de lucru pentrupreoții capelani, cu tema „Lucrareasocial-filantropică în instituţiile bugetare”.

Începândcu ora 10ºº, în sala multifuncțională a Centrului Socio-Cultural „Episcopul Damaschin”, s-a desfășurat atelierul de lucru, la care auparticipat consilierul eparhial social, inspectorul social, 5 preoți capelanişi 1 diacon misionar.

Obiectiveleatelierului de lucru, cu tema „Lucrareasocial-filantropică în instituţiile bugetare”, au fost:

prezentarea cadruluilegislativ normativ pentru lucrarea social-filantropică desfăşurată îninstituţiile bugetare;

facilitarea schimbuluide experienţă cu privire la activităţile social-filantropice desfăşurate înunităţile bugetare din cuprinsul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.

Lafinalul întâlnirii, cei prezenți au subliniat: necesitatea desfășurării unorastfel de întâlniri, dinamica activității desfășurate de preoții capelani,importanța resurselor umane implicate în activitățile social-filantropice aleBisericii și menținerea și dezvoltarea parteneriatului social.