Paraclis Episcopal

MĂNĂSTIREA SFÂNTUL MARE MUCENIC MINA – PARACLIS EPISCOPAL

Hram: Sfântul Mare Mucenic Mina

Adresa: Strada Episcopiei, nr. 2, jud. Ialomiţa

În data de 18 februarie, conform temeiului legal nr. 1999, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei aproba înfiinţarea Mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Mina, ca mănăstire de monahi.

Aflat în municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, pe strada Episcopiei, nr. 2, Centrul Eparhial al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor adăposteşte, în curtea interioară din partea nordică, lângă trapeza recent construită prin osârdia Preasfinţitului Părinte Vincenţiu, o biserică paraclis din lemn, cu statut de mănăstire.

Aceasta a fost pusă sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Mina, făcătorul de minuni, fiind ctitorie a Preasfinţitului Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, şi a preacuviosului părinte protosinghel Vartolomeu Bogdan, ajutat de familia Mândru Anton Ştefan, Maria Cristina şi Iulia Maria din Bucureşti.

De altfel, PISANIA glăsuieşte:

CU VREREA TATĂLUI, CU AJUTORUL FIULUI ŞI CU LUCRAREA SFÂNTULUI DUH, S-A RIDICAT DIN TEMELIE ACEASTĂ SFÂNTĂ BISERICĂ - PARACLIS EPISCOPAL, CU HRAMUL SF. MARE MUCENIC MINA, ÎN INCINTA CENTRULUI EPARHIAL, DIN INIŢIATIVA ŞI CU BINECUVÂNTAREA PREASFINŢITULUI PĂRINTE VINCENŢIU, EPISCOPUL SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR, PRIN DRAGOSTEA JERTFELNICĂ PENTRU CTITORIREA SFINTEI BISERICI A P.CUV. PROTOSINGHEL VARTOLOMEU BOGDAN, AJUTAT DE FAMILIA MÂNDRU ANTON ŞTEFAN, MARIA CRISTINA ŞI IULIA MARIA DIN BUCUREŞTI.

PIATRA DE TEMELIE A FOST PUSĂ DE PREASFINŢITUL PĂRINTE VINCENŢIU, EPISCOPUL SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR, ÎNCONJURAT DE UN SOBOR DE PREOŢI ŞI DIACONI, ÎN DATA DE 04 OCTOMBRIE 2011.

PICTURA ÎN TEHNICA AL SECO, A FOST FĂCUTĂ DE CĂTRE ECHIPA CONDUSĂ DE PICTORUL VALERIU TIMOFTI.

SLUJBA DE TÂRNOSIRE A BISERICII S-A OFICIAT LA VECERNIA ODOVANIEI PRAZNICULUI ADORMIRII MAICII DOMNULUI, 22 AUGUST 2013, DE CĂTRE PREASFINŢITUL PĂRINTE VINCENŢIU, EPISCOPUL SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR, ÎN AL PATRULEA AN AL ARHIPĂSTORIRII SALE, DIN SOBOR FĂCÂND PARTE P.CUV. PROTOSINGHEL VARTOLOMEU BOGDAN, P.CUV. ARHIMANDRIT RAFAIL MÎŢ, EXARHUL MĂNĂSTIRILOR ŞI SCHITURILOR DIN CUPRINSUL EPISCOPIEI SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR, PREOŢI ŞI DIACONI.

BINECUVINTEAZĂ DOAMNE PE CEI CE IUBESC PODOABA CASEI TALE!

În ziua de marţi, 4 octombrie 2011, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu a săvârşit slujba punerii pietrei de temelie pentru biserica de lemn – Paraclis Episcopal, cu hramul Sfântul Mare Mucenic Mina de la Centrul Eparhial.

Sub protia Preasfinţiei Sale, la slujbă au participat preacuviosul părinte protosinghel Vartolomeu, ctitorul acestei biserici, şi un sobor de preoţi şi diaconi, consilieri ai Centrului Eparhial.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de elevi de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur din Slobozia.

La data de 22 august 2013, la Vecernia Odovaniei praznicului Adormirii Maicii Domnului, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu a săvârşit slujba de sfinţire (târnosire) a bisericii – paraclis episcopal cu hramul Sfântul Mare Mucenic Mina din incita Centrului Eparhial.

Sub protia Preasfinţiei Sale, la slujbă au participat preacuviosul părinte exarh, arhimandritul Rafail, preacuviosul părinte protosinghel Vartolomeu, preacucernici părinţi consilieri de la Centrul Eparhial, preacucernicul părinte protopop Dumitru Drăghici, protopop de Slobozia, şi un sobor de preoţi şi diaconi.

Întâistătătorul Eparhiei noastre, urmat de soborul de preoţi şi diaconi, a înconjurat cu Sfintele Moaşte lăcaşul de cult. Unul dintre cele mai importante momente ale acestei slujbe a fost întocmirea Sfintei Mese, slujbă ce a consacrat altarul de jertfă, pentru a se putea sluji în condiţii canonice Sfânta Liturghie, urmat de sfinţirea veşmântului pictural şi a catapetesmei.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala Sfântul Mina a Protopopiatului Slobozia.

La sfârşitul slujbei, toţi credincioşii au avut ocazia de a trece prin Sfântul Altar, sărutând Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce, aflate pe Sfânta Masă nou sfinţită.

Vineri, 23 august 2013, Preasfinţia Sa a săvârşit prima Sfântă Liturghie în biserica – paraclis episcopal, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur din Slobozia.

Prin binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului, o părticică din sfintele moaşte ale Sfântului Ierarh Andrei Şaguna a rămas spre închinare şi bucuria duhovnicească a credincioşilor din Bărăgan. Acest sfânt odor a fost dăruit acestei biserici în data de 29 noiembrie 2013.

Arhitectura Sfântului Locaş este una deosebită, încadrându-se în specificul bisericilor maramureşene, având următoarele dimensiuni 13,80 ml lungime, 5,60 ml lăţime, cu o suprafaţă construită de 72,20 mp, înălţimea la turlă fiind de 16,07 m.

Biserica are 2 niveluri, un parter cu pridvor, pronaos, naos şi altar şi un etaj cu cafas.

Fundaţia este de tip radier din beton armat, având pereţi portanţi din bârne de molid de 15X20 cm, legate cu cheotori netede, în tehnica dinte ascuns. Turla are stâlpi de susţinere şi stâlpi la intersecţii din lemn. Învelitoarea este din şiţă de lemn triplu-stratificată.

Pardoseala interioară este executată din parchet lamelat, pridvorul şi treptele fiind placate cu granit.

Pictura în stil neobizantin în tehnica al seco, a fost făcută de către echipa condusă de pictorul Valeriu Timofti. Aceasta respectă întru totul erminia picturii bizantine, fiind realizată într-o cromatică deosebită, caldă, care îndeamnă la rugăciune şi meditaţie. Pe fundal, într-o manieră stilizată, specifică acestui stil, este reprezentată Grădina Raiului, din perspectivă eshatologică.

Catapeteasma din lemn de tei a fost realizată de domnul Dumitru Dobra din judeţul Dâmboviţa. Mobilierul şi stranele sunt sculptate din lemn de tei.

Preasfinţitul Părinte Vincenţiu a donat sfântului aşezământ toate obiectele liturgice, dintre care amintim Sfântul Chivot, Sfintele Vase, o Sfântă Evanghelie, candele pentru Sfânta Masă şi pentru icoanele împărăteşti. (Autor preot Manuel Rusu)