Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Retea web
Asociația Socio-Culturală „Matei Basarab”
Noutati
10-04-2015 11:14
ASOCIAŢIA SOCIO-CULTURALĂ [https://ascmb.ro] MATEI BASARAB [https://ascmb.ro]

Asociaţia Socio-Culturală Matei Basarab, patronată de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, a fost înfiinţată în aprilie 2002, ca asociaţie a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, la iniţiativa vrednicului de pomenire episcop Damaschin.

Asociaţia are un caracter creştin, social şi cultural, neguvernamental, democratic, independent, nonprofit şi apolitic, având ca scop ajutorarea persoanelor aflate în dificultate, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, în special ale categoriilor defavorizate. Asociaţia desfăşoară activităţi în beneficiul următoarelor categorii de persoane: copii, persoane în vârstă, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane cu handicap, persoane sau familii cu posibilităţi materiale reduse (art. 6 din Statut).

Obiective:

1. Dezvoltarea unui sistem integrat de asistenţă socială şi servicii sociale, care să ofere soluţii adecvate pentru solicitările persoanelor aflate în dificultate, prin: Facilitarea accesului la serviciile oferite de biserici, de instituţii guvernamentale şi neguvernamentale;Colaborarea şi dezvoltarea de parteneriate cu alte instituţii şi organizaţii specializate.2. Realizarea de servicii directe destinate categoriilor sociale aflate în dificultate, prin înfiinţarea de unităţi de asistenţă socială (aşezăminte sociale), care vor oferi servicii psiho-sociale (consiliere, consultanţă, instruire, etc.).3. Constituirea şi dezvoltarea unei reţele de organizaţii creştin-ortodoxe, naţionale şi internaţionale, cu obiective similare.4. Informarea şi sensibilizarea opiniei publice şi a autorităţilor şi serviciilor publice, prin:Organizarea de conferinţe, seminarii, mese rotunde, dezbateri etc.;Editarea de publicaţii tipărite, audio şi video;Lobby în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ şi instituţional.5. Sprijinirea de activităţi culturale şi religioase.6. Oferirea de burse sau ajutoare financiare pentru elevi şi studenţi, cu prioritate pentru teologi.7. Pentru realizarea scopurilor sale, Asociaţia va putea organiza agenţii de pelerinaj şi alte activităţi economice aducătoare de venituri, în conformitate cu legislaţia în vigoare.8. Realizarea de activităţi de formare profesională.9. Realizarea de activităţi de consultanţă în afaceri și management (acordarea de consultaţii, îndrumare și asistenţă operaţională pentru firme și alte organizaţii pe probleme de management, cum ar fi: planificarea strategică și organizatorică, managementul schimbărilor, obiective și strategii de marketing; planificarea politicii privind resursele umane; consultanţă în scriere și implementare de proiecte și fonduri structurale, altele).

Adresa: Slobozia, 920023 jud. Ialomiţa, Strada Episcopiei nr. 2,Telefon: 0243 231711Fax: 0243 231154e-mail: ascmb_slobozia@yahoo.comweb: www.ascmb.ro [https://ascmb.ro]

ACTIVITĂŢI SOCIALE ALE ASOCIAŢIEI SOCIO-CULTURALE MATEI BASARAB

Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii, înfiinţat prin Hotărârea Adunării Generale din 30 martie 2006, funcţionează în clădirea Centrului Socio-Cultural Episcopul Damaschin al Episcopiei şi a fost reacreditat în anul 2013 pentru servicii de identificare a nevoilor, evaluare, consiliere, sprijin emoţional şi sprijin de urgenţă pentru copii și părinții acestora, aflaţi în dificultate.

În anul 2014, Asociaţia Socio - Culturală „Matei Basarab” s-a reacreditat ca furnizor de servicii sociale, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 197/2012, prin Decizia nr. 841/15.05.2014.

Începând cu 16 decembrie 2016, Asociația este autorizată să ofere servicii sociale în cadrul Centrului de Consiliere și Sprijin pentru părinți și Copii, conform Licenței de funcționare seria LF, nr. 0008048, eliberată de către Ministerul Muncii, Familiei, protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, pentru perioada decembrie 2016 - decembrie 2021.

În anul 2017, Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii (Licență de funcționare valabilă 5 ani seria LF nr. 0008048/2017) a oferit servicii sociale unui număr de 30 de copii, cu implicarea a 3 specialiști angajați (1 lucrător social, 1 formator și 1 animator socio-educativ) și voluntari. Ajutoarele materiale oferite în cadrul proiectelor sociale desfășurate în cadrul centrului au fost în valoare de 8.623 lei.

Activitatea social-filantropică a Asociației Socio-Culturale „Matei Basarab” a fost susținută financiar în anul 2017 și prin Campania 2% (desfășurată în perioada ianuarie-mai 2017 în vederea direcționării 2% din impozitul pe venitul anului 2016, unei entități nonprofit) și derularea unor contracte de sponsorizare, oferind astfel pentru 15 cazuri socio-medicale, ajutoare financiare în valoare de 168.973 lei.

Asociația Socio-Culturală „Matei Basarab” a dezvoltat o bună colaborare, în domeniul social, cu organizații și instituții locale, colaborare constând în organizarea de evenimente în comun, schimb de resurse, logistică, sprijin material și financiar.

Cele mai importante colaborări se realizează cu:-Episcopia Sloboziei și Călărașilor;-Consiliul Judeţean Ialomiţa prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;-Grădinița cu Program Prelungit Junior Slobozia;-Liceul de Arte Ionel Perlea Slobozia;-Liceul Pedagogic Matei Basarab Slobozia;-Penitenciarul Slobozia;-Școala Perieţi; -Fundația Copii în Dificultate din Bucureşti.

Centrul de Educaţie Permanentă, înfiinţat în martie 2007 ca suport al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor pentru dezvoltarea resurselor umane, oferă anual posibilitatea accesării de programe de formare profesională, seminarii, ateliere de lucru şi instruiri.

În perioada 2009-2017 Centrul de Educaţie Permanentă a oferit programe de formare profesională autorizate pentru specializările Manager proiect şi Animator socio-educativ şi pentru calificarea de Lucrător social. Formarea profesională în cadrul Centrului de Educaţie Permanentă se adresează membrilor comitetelor parohiale din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, persoanelor resursă din comunitate care sprijină activitatea social-filantropică de la nivel comunitar, cu scopul de a sprijini procesul de dinamizare a comitetelor parohiale din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi.
Bucurie nețărmurită pentru credincioșii parohiei Mircea Vodă din municipiul Călărași
Informeaza Centrul Eparhial
26-01-2020 15:10
Ședința de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial
22-01-2020 10:34
Posturi Vacante în Episcopia Sloboziei și Călărașilor (IANUARIE 2020)
20-01-2020 15:45
Slujire Arhierească la parohia Buna Vestire din Slobozia
19-01-2020 12:34

Informeaza Protopopiatele
Slobozia
24 ianuarie 1859 - „La mulți ani, România mea!”. Protopopiatul SloboziaCerc pastoral la Penitenciarul SloboziaPrima şedinţă administrativă lunară a preoţilor din Protopopiatul Călărași în anul 2020Instalarea Părintelui Petre Nicolae ca preot paroh la Parohia Perișoru II
Calarasi
Fetesti
Soborul Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului în Parohia IndependențaLecție catehetică demonstrativă la Parohia Găița, Protopopiatul Fetești
Urziceni
Oltenita
Lehliu
Ședința Administrativă lunară în cadrul Protopopiatului UrziceniÎn Parohia Ulești Anul Nou 2020 a fost întâmpinat prin rugăciuneProtopopiatul Oltenița. Să iubim pe aproapele ca pe noi înşine!Un strop de credință care zidește!Şedinţa lunară a preoţilor din Protopopiatul LehliuParohia OGORU. „Toaca colindul nostru duminical”
Informatii din Parohii si Manastiri
“HORA UNIRII LA MOŞIA BUNICILOR”
26-01-2020 22:45
Uneori se și împrumuta pentru a putea face zilnic milostenieTELEGRAF: vineri, 31 ianuarie 2020, se oficiază Taina Sfântului Maslu
26-01-2020 16:15
26-01-2020 15:21
Vedeţi ce face o inimă când vine întru cunoştinţa păcatelor sale?
26-01-2020 15:14
Mica Unire pe înțelesul copiilor din Parohia Prozanic
25-01-2020 18:43
Scrisoarea de mulțumire a Sf Vasile cel Mare către Sf Bretanion al Tomisului pentru oferirea moaștelor Sf Sava "Gotul"
25-01-2020 14:41