Activităţi social-filantropice 2018

Având arhiereasca binecuvântare a Preasfinţitului Părinte VINCENȚIU, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, Sectorul Social–Misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor şi-a desfăşurat activitatea, în anul 2018, an proclamat de Sfântul Sinod Anul Omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 1918, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Sistemului de Asistenţă socială în Biserica Ortodoxă Română.

1.Structura personalului angajat în domeniul social, la nivelul Eparhiei, este următoarea:

Centrul Eparhial

- 1 consilier social-misionar;

- 1 inspector eparhial;

- 1 asistent social;

Protopopiate

Structura de posturi completă prevede câte 2 posturi la fiecare din cele 6 protopopiate. Dintre acestea, 9 posturi sunt ocupate de asistenți sociali, lucrători sociali și referenți sociali.

2.Obiectivele Strategiei de dezvoltare a Sectorului Social-Misionar pentru perioada 2017-2021

Conform art.138, alin.2 din Statutul de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române, Sectorul Social - Misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor are în implementare o strategie de dezvoltare, pentru perioada 2017 - 2021. Astfel, în acord cu obiectivele sistemului de asistență socială din Biserica Ortodoxă Română, ne-am propus aducerea la îndeplinire a misiunii pe care o are Biserica pentru cei aflați în situații de dificultate, în conformitate cu învățătura de credință, prin îndeplinirea următoarelor obiective:

- dezvoltarea serviciilor sociale acreditate, în vederea prevenirii marginalizării sociale a persoanelor vulnerabile din punct de vedere social, din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor;

- dezvoltarea programelor prin intermediul cărora formăm continuu persoanele implicate în activităţile sociale derulate de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, în judeţele Ialomiţa şi Călăraşi;

- dezvoltarea reţelei de parteneri sociali în vederea iniţierii şi dezvoltării de proiecte sociale la nivelul Eparhiei.

Obiectivele propuse în cadrul Sectorului Social - Misionar vor fi atinse prin intermediul acțiunilor planificate anual, conform planului de activitate anual.

Episcopia Sloboziei și Călărașilor, prin Sectorul Social – Misionar, și-a desfășurat activitatea în baza Graficului de activitate pentru anul 2018, conform temei nr.52/08.01.2018.

În anul 2018, activitatea social – filantropică desfășurată în Episcopia Sloboziei și Călărașilor a susținut 71.248 intervenții social – filantropice, oferind sprijin material și financiar în valoare de 2.827.741 lei.


3.Structuri sociale înființate în Episcopia Sloboziei și Călărașilor, care au calitatea de furnizor acreditat de servicii sociale

În anul 2018 au furnizat servicii sociale acreditate următoarele structuri acreditate: Episcopia Sloboziei și Călărașilor, Asociația Socio - Culturală Matei Basarab Slobozia, Protopopiatul Slobozia, Protopopiatul Urziceni, Protopopiatul Fetești, Protopopiatul Călărași, Protopopiatul Oltenița, Protopopiatul Lehliu, Parohia Fetești Oraș și Parohia Iazu.


4.Activitatea social-filantropică desfășurată în cadrul Sectorului Social - Misionar

În cursul anului 2018, Episcopia Sloboziei și Călărașilor a oferit servicii sociale acreditate (conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000302) prin:

Serviciul de asistență comunitară - (cod serviciu social 8899CZ-PN-V, conform HG NR. 867/2015) – înfiinţat în baza Ordinului nr. 2126/2014, emis de Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale.

Au primit ajutoare materiale și financiare, în valoare de 11.583 lei, un număr de 35 de adulţi cu vârste între 35 ani - 65 ani, aflaţi în dificultate.

De asemenea, prin intermediul Biroului de asistență socială al Sectorului Social – Misionar, au fost implementate 75 de activități filantropice în sprijinul susținerii a 673 de intervenții filantropice pentru copii și familii aflate în dificultate, în cadrul cărora au fost oferite ajutoare materiale și financiare în valoare de 55.267 lei.

Activitatea social – filantropică a Episcopiei Sloboziei și Călărașilor promovează parteneriatul social, astfel colaborează cu 14 organizații şi instituţii locale cu atribuții în domeniul social.

Sectorul Social - Misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, în cursul anului 2018, a continuat colaborarea cu cabinetele medicale care își desfășoară activitatea în Centrul Socio-Cultural Episcopul Damaschin, al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, în vederea oferirii de consultaţii gratuite pentru cazurile sociale identificate în cadrul serviciilor acreditate ale Sectorului Social-Misionar.


5.Campanii inițiate de Sectorului Social - Misionar al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor în parteneriat cu actorii sociali de la nivel local şi regionali pentru persoanele aflate în dificultate din comunitățile parohiale din județele Ialomița și Călărași

În anul 2018, Sectorul Social-Misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, coordonator al activităților sociale, a inițiat:

Campania Bucuria de a fi împreună - în colaborare cu Asociația Socio – Culturală Matei Basarab și Protopopiatele din Eparhie, a fost organizată Campania Bucuria de a fi împreună, campanie care a avut ca scop sprijinirea familiilor care au copii cu dizabilități, prin implicarea în activitățile organizate în cadrul parohiilor din care fac parte și oferirea de pachete cu alimente de bază, jucării și dulciuri.

În cadrul celor şase acţiuni din Campania Bucuria de a fi împreună, desfăşurate în perioada mai – noiembrie 2018, au fost oferite daruri în valoare de 55.322 lei, unui număr de 198 de familii ce au copii cu dizabilităţi din 53 parohii aflate în cuprinsul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.

Caravana bucuriei – 2018 - Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, alături de Fundaţia Copii în dificultate – România, Asociaţia Socio-Culturală Matei Basarab, S.C. Ana şi Cornel S.R.L. şi Protopopiatele Slobozia şi Urziceni, a organizat, în perioada 24 – 25 septembrie 2018, „Caravana bucuriei – 2018 – acţiuni de toamnă”, în cadrul căreia 250 de copii aflaţi în dificultate, din 18 parohii, au primit pachete cu îmbrăcăminte şi articole tricotate şi pachete cu produse din carne, necesare atât copiilor, cât şi celorlaţi membri ai familiilor lor.

De asemenea, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, prin toate structurile sociale, în parteneriat cu Asociaţia Socio-Culturală Matei Basarab și Fundația Copii în dificultate din București, a desfășurat vineri, 14 decembrie 2018, o acțiune în 10 comunități parohiale mici din Protopopiatele Slobozia şi Urziceni, care au avut ca scop oferirea de daruri cu ocazia Praznicului Naşterii Domnului, aducând mare bucurie la 225 de copii.

6.Reprezentarea Episcopiei Sloboziei și Călărașilor în Comisia Județeană pentru Protecția Copilului Ialomița

În anul 2018 Episcopia Sloboziei și Călărașilor, prin membrul delegat, a participat la 24 de ședințe ale Comisiei Județene pentru Protecția Copilului Ialomița.


7.Activitatea social - filantropică desfăşurată în cadrul Birourilor de Asistenţă Socială din Protopopiate

În cursul anului 2018, în cadrul Birourilor de Asistență Socială din Protopopiatele din Episcopia Sloboziei și Călărașilor, conform rapoartelor lunare de activitate ale Birourilor de Asistență Socială, s-au desfășurat 784 activităţi sociale, în cadrul cărora au fost realizate 124 intervenţii sociale. Sprijinul material şi financiar acordat a fost de 140.486 lei (din Fondul Filantropia administrat de protopopiate 6.380 lei, sponsorizări şi donaţii, fondurile proprii ale eparhiei şi fonduri cutia milei de la parohii 80.842 lei).

La nivelul celor 6 Birouri de asistenţă socială din cadrul protopopiatelor din cuprinsul Eparhiei au fost desfăşurate 45 activităţi de integrare socială de tipul program „Şcoală după şcoală” şi 1.309 de proiecte şi campanii de tipul „O jucărie abandonată pentru un copil abandonat”, „Dreptul la viaţă”.

Activitatea filantropică desfășurată în cadrul Birourilor de Asistență Socială ale Protopopiatelor din Eparhie este coordonată de asistenții sociali angajați la Protopopiate și se desfășoară complementar activității sociale acreditate şi în parteneriat cu actori sociali locali. Suma totală a proiectelor filantropice desfășurate de Birourilor de Asistență Socială ale Protopopiatelor este de 207.741 lei (3.688 intervenții filantropice).


8.Activitatea filantropică desfășurată în parohiile din Episcopia Sloboziei și Călărașilor

În Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, conform rapoartelor de activitate înaintate de către Birourile de asistenţă socială din cadrul protopopiatelor din Eparhie către Sectorul Social - Misionar, 340 de parohii și capele au raportat activități sociale, în cadrul cărora au oferit sprijin material și financiar, în valoare totală de 2.173.105 lei, unui număr total de intervenții filantropice 66.638.

La nivelul tuturor parohiilor din cuprinsul Eparhiei au fost desfăşurate 74 activităţi de integrare socială de tipul program „Şcoală după şcoală” şi 1.374 proiecte şi campanii de tipul „O jucărie abandonată pentru un copil abandonat”, „Dreptul la viaţă” etc.


9.Asistenţa religioasă în unităţile militare, penitenciare, spitale şi aşezăminte de ocrotire socială din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor

Asistenţa religioasă în unităţile militare, penitenciare, spitale şi aşezăminte de ocrotire socială din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor a fost asigurată, în în anul 2018, de 6 preoți încadrați în structuri bugetare (Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, Spitalul Județean de Urgenţă Călăraşi, Spitalul Municipal din Feteşti, Centrele de Asistenţă Socială a persoanelor vârstnice din județele Ialomița și Călărași, Penitenciarul Slobozia, Unitatea Militară de la Bărăganu – Fetești).


10.Formarea profesională continuă în domeniul asistenței sociale, realizată în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Sectorul Social – Misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor a organizat, în perioada ianuarie - septembrie 2018, 3 seminarii de informare și formare (cu tema Serviciile sociale furnizate de către structurile Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor – calitate şi eficienţă) și 3 întâlniri de lucru (cu tema Planificare, implementare și raportare în activitatea social – filantropică desfășurată în Episcopia Sloboziei și Călărașilor) la care au participat angajații Birourilor de Asistență Socială din cadrul Protopopiatelor din Eparhie și Sectorului Social – Misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor.


11.Activitatea socială şi de formare continuă în domeniul social desfăşurată de Asociaţia Socio - Culturală „Matei Basarab”, patronată de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor

Asociaţia Socio-Culturală „Matei Basarab” şi-a desfăşurat activitatea, în anul 2018, conform planului de activitate aprobat de Adunarea Generală din 24 martie 2018, raportând o valoare a proiectelor social-filantropice și de caritate în valoare de 239.559 lei.


12.Promovarea activității social – filantropice din Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Sectorul Social – Misionar a promovat activitatea social-filantropică desfășurată în Episcopia Sloboziei și Călărașilor în anul 2018, publicând pe site-ul www.sf-esc.ro un număr de 35 de știri.


13.Planificarea activităţilor social - filantropice ale Sectorului Social - Misionar al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor

În anul 2019, Sectorul Social-Misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, coordonator al activităților social-filantropice din Eparhie, își va continua activitatea, urmând obiectivele Strategiei Sectorului Social - Misionar, pentru perioada 2017-2021, conform Graficului de activitate al Sectorului Social - Misionar pentru anul 2019, aprobat prin referatul nr. 77/10.01.2019 şi a Planului bugetar pentru activitatea socială al Sectorului Social-Misionar, aprobat prin referatul nr. 78/10.01.2019.