MĂNĂSTIREA HAGIENI

Episcopia Sloboziei si Calarasilor

In: Protopopiatul slobozia
Data: 13 August, 2016
Recomanda

MĂNĂSTIREA HAGIENI

 

Protopopiatul Slobozia

Hram: Sfântul Ierarh Nicolae

Hram Paraclis: Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir

Adresa: sat Hagieni, comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

Stareţ: Protosinghel Gabriel BOTEZATU

Satul Hagieni, cu numele după vreun ,,hagiu” (pelerin la Locurile Sfinte) a fost întemeiat la începutul sec. al XIX-lea, pe vechea moşie Cărăreni a Mănăstirii Cozia. Acolo fusese atestat, prima dată în 1392, apoi în numeroase hrisoave voievodale, satul Cărăreni de pe moşia omonimă, cea mai întinsă din cuprinsul judeţului Ialomiţa, vreme îndelungată.

Mănăstirea are decizie de înfiinţare din anul 1995, dar n-a fost populată până în anul 2000. Este situată pe şoseaua naţională Slobozia – Ţăndărei - Constanţa, la km 112, ramificaţie dreaptă 3 km, Hagieni, pe drum de piatră. Din Slobozia până la ramificaţie sunt 32,2 km, iar din Ţăndărei 7,2 km. Biserica ce se vede din şosea, privind spre sud, este construită în marginea satului, în imediata apropiere a râului Ialomiţa peste care se trece pe un pod de lemn, aşezat pe tuburi metalice. Înainte de 1989, satul a fost trecut în planul de demolare aşa că, în prezent, mai sunt circa 20 de case.

O biserică de lemn pe moşia Cărăreni fusese atestată la sfârşitul sec. al XVII-lea. Temelia bisericii Sfântul Nicolae a fost turnată în 1881, sub arhipăstorirea Mitropolitului Calinic, şi s-a terminat în 1892, sub mitropolitul Iosif, cu cheltuiala credincioşilor satului. După starea ei fizică, la acel moment, se putea trage concluzia că nu i s-au mai făcut reparaţii de zeci de ani. Pentru a se stăvili degradarea ei în continuare, era de mare urgenţă punerea unui nou acoperiş. În decembrie 1996, biserica avea lacăt pus la uşă, preotul Hangu de la Parohia comunei Mihail Kogălniceanu, aflată la peste 8 km nord-vest de satul Hagieni, fiind adus aici de sătenii ce au mai rămas în sat, numai când aveau de făcut o înmormântare. Tocmai această stare de lucruri a determinat luarea deciziei de a se înfiinţa aici o mănăstire.

Înfiinţată în anul 2001, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Dr. Damaschin Coravu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, prin decizia nr. 31 din 16 august 2000, Mănăstirea Hagieni nu are o istorie îndelungată ca aşezământ monahal. Acest sfânt aşezământ, destinat călugărilor, a cunoscut însă într-un timp relativ scurt o dezvoltare accentuată, fapt datorat şi calităţilor de buni gospodari ale stareţilor care au activat aici şi mărinimiei unor buni creştini care au sprijinit material acest demers.

Biserica apare ca o construcţie masivă din zid de cărămidă, în formă de cruce, compartimentată în altar, naos şi pronaos. Absidele naosului sunt foarte largi. Are un pridvor deschis susţinut de doi stâlpi masivi din cărămidă în faţă (vest) şi alţi doi în spate implantaţi în zidul pronaosului. Catapeteasma este din lemn sculptat. Turla este pe naos construită din lemn, având pereţii şi cupola acoperiţi cu tablă, ca şi biserica. Pardoseala bisericii şi a pridvorului este din ciment. Intrarea în biserică se face prin partea de vest printr-o uşă din lemn în două canaturi, străjuită de un grilaj metalic în exterior. Altarul este luminat printr-o fereastră aşezată pe peretele din răsărit, naosul de câte o fereastră la sud şi nord, iar pronaosul de câte două ferestre pe fiecare parte a zidurilor.

Clopotniţa, improvizată pe un cadru din lemn acoperit cu tablă, se află la 5 m vest de pridvor. La 10 m sud vest de pridvor este construit un monument al eroilor din primul război mondial.

Dintre stareţii care au activat aici, amintim pe ieromonahul Vitalie Florea, iar din anul 2002, pe actualul vicar administrativ al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, preacuviosul stareţ arhimandrit Rafael Mâţ, principalul autor al construcţiei şi definitivării mănăstirii. Dintre preoţii care au servit la biserica parohială din Hagieni, se pot aminti: Dimitrie sin Nicolae, Dumitru Teodorescu, ierom. Simion Befescu ş.a. (Ş. G.)

 

Abonament RSS Informatii
SPRIJINIM CONSTRUIREA CATEDRALEI
Cautare