Cabinet Chiriarh

ATRIBUȚIILE SECTORULUI

CABINET CHIRIARH

 

Sectorul Cabinetul Chiriarhal cuprinde:

 

1. Secretariatul Eparhial

2. Oficiul canonic-juridic

3. Corpul de inspecție și control

4. Serviciul Protocol

5. Registratura

6. Arhiva

 

Coordonator sector:

Consilier Cabinet Chiriarh:

PC Pr. Florin Ionescu

e-mail: florin23i@yahoo.com

 

1. Secretariatul Eparhial

Secretar Eparhial:

PC Arhid. Nicușor Florinel Obretin

e-mail: episcopiaslobozieisicalarasilor@yahoo.com

 

2. Oficiul canonic-juridic

Consilier canonic:

vacant

Inspector probleme juridice:

D-na Gabriela Agripina Costea

e-mail: gabrielacostea11@yahoo.com

 

3. Corpul de inspecție și control – Serviciul Audit Intern

Consilier Auditor Intern:

PC Pr. Marcel-Mihail Neacșu

e-mail: marcelneacsu@yahoo.com

 

4. Serviciul Protocol

Inspectori Protocol:

Arhid. Marius Gabriel Purcărea

e-mail: marius_purcarea@yahoo.com


 

5. Registratura

D-na Mariana Marin

e-mail: marin_mariana@yahoo.com

D-na Mihaela Șerban

e-mail: mihaela_sro@yahoo.com

 

6. Arhiva

D-na Adina Beca

  

Atribuții:

  - Pregătește împreună cu sectoarele Administrației eparhiale lucrările organismelor deliberative și executive eparhiale și duce la îndeplinire hotărârile acestora;

- Studiază și întocmesc referate asupra problemelor ce urmează a fi dezbătute de organismele deliberative eparhiale sau a fi rezolvate de chiriarh;

- Colaborarea cu celelalte Sectoare ale Administraţiei Eparhiale, în scopul asigurării bunului mers al lucrărilor curente;

- Convocarea Părinţilor Consilieri ai Centrului Eparhial, a şefilor de sectoare şi a altor funcţionari din cadrul acestora, la solicitarea Preasfinţitului Părinte Episcop;

- Selectarea şi prezentarea zilnică a scrisorilor şi mesajelor e-mail primite din ţară şi de peste hotare, cu întocmirea şi expedierea răspunsurilor;

- Selectarea zilnică a corespondenţei primite la Cabinetul Episcopal şi repartizarea corespondenţei la Sectoarele Administraţiei Eparhiale;

- Întocmirea felicitărilor sau răspunsurilor către ierarhi ai Sfântului Sinod sau autorități, cu ocazia aniversării zilelor oficiale;

- Prezentarea articolelor de presă, publicaţiilor şi cărţilor sosite la Cabinetul Episcopal şi repartizarea lor pe baza rezoluţiilor Preasfinţitului Părinte Episcop;

- Clasarea şi îndosarierea în arhiva Cabinetului Episcopal a lucrărilor și documentelor, conform rezoluţiilor Preasfinţiei Sale;

- Vizarea Procesului Verbal al Ședințelor Permanenței Consiliului Eparhial întocmit de secretarul eparhial;

- Rezolvarea solicitărilor de audienţă la Preasfinţitul Părinte Episcop;

- Întocmirea scrisorilor oficiale, invitațiilor și adreselor către ierarhi și persoanele reprezentante ale instituțiilor locale și cele centrale;

- Transmiterea comunicărilor şi dispoziţiilor primite sub formă de anunţuri şi mesaje telefonice, corespondenţă, convocări, către Sectoarele Administraţiei Episcopale sau către alte eparhii şi instituţii ale ţării;

- Întocmirea itinerariului pastoral anual, pentru a fi trimis la Cancelaria Sfântului Sinod;

- Programarea și organizarea evenimentelor oficiale ale Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, în colaborare cu Serviciul Protocol.

-    

Abonament RSS Informatii
SPRIJINIM CONSTRUIREA CATEDRALEI
Cautare