Asociaţia Matei Basarab

ASOCIAŢIA SOCIO-CULTURALĂ  MATEI BASARABAsociaţia Socio-Culturală Matei Basarab, ce funcţionează în cadrul Sectorului Misionar Social, a fost înfiinţată în aprilie 2002, ca asociaţie a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, la iniţiativa vrednicului de pomenire episcop Damaschin.
Asociaţia are un caracter creştin, social şi cultural, neguvernamental, democratic, independent, nonprofit şi apolitic, având ca scop ajutorarea persoanelor aflate în dificultate, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, în special ale categoriilor defavorizate. Asociaţia desfăşoară activităţi în beneficiul următoarelor categorii de persoane: copii, persoane în vârstă, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane cu handicap, persoane sau familii cu posibilităţi materiale reduse (art. 6 din Statut).

Obiective:
1. Dezvoltarea unui sistem integrat de asistenţă şi servicii sociale care să ofere soluţii adecvate pentru solicitările persoanelor aflate în dificultate
-facilitarea accesului la serviciile oferite de biserici, de instituţii guvernamentale şi neguvernamentale
-realizarea de activităţi de instruire și informare, seminarii şi conferinţe precum şi schimburi de experienţă
-colaborarea şi dezvoltarea de parteneriate cu alte instituţii şi organizaţii specializate
2. Realizarea de servicii directe destinate categoriilor sociale aflate în dificultate
3. Constituirea şi dezvoltarea unei reţele de organizaţii creştin ortodoxe, naţionale şi internaţionale cu obiective similare
4. Informarea şi sensibilizarea opiniei publice şi a autorităţilor şi serviciilor publice prin:
-organizarea de conferinţe, seminarii, mese rotunde, dezbateri, etc.
-editarea de publicaţii tipărite, audio şi video
-lobby în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ şi instituţional
5. Sprijinirea de activităţi culturale şi religioase
6. Oferirea de burse sau ajutoare financiare pentru elevi şi studenţi.


Adresa :Slobozia 920023 jud. Ialomiţa, Strada Episcopiei nr. 2,
Telefon: 0243 231711
Fax: 0243 231154
e-mail: ascmb_slobozia@yahoo.com
web: ascmb.xhost.roACTIVITĂŢI MISIONAR SOCIALE ALE ASOCIAŢIEI SOCIO-CULTURALE MATEI BASARAB
Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii. Centrul de Consiliere, înfiinţat prin Hotărârea Adunării Generale a membrilor Asociației din 30 martie 2006, funcţionează în clădirea Centrului Social al Episcopiei şi a fost acreditat în luna decembrie 2006 pentru servicii de identificare a nevoilor, evaluare, consiliere, sprijin emoţional şi sprijin de urgenţă pentru copiii aflaţi în dificultate.
În anul 2008 s-a iniţiat prin Centrul de Consiliere un proiect de sprijin a tinerilor peste 18 ani infectaţi cu HIV/SIDA.
Proiectul, desfăşurat sub titlul Grupul de sâmbătă, constă în sprijinirea socializării tinerilor prin întâlniri periodice – aproximativ lunar – şi consiliere de grup şi/sau individuală.

Centrul de Educaţie Permanentă. Înfiinţat în martie 2007 ca suport al Episcopiei pentru dezvoltarea resurselor umane, prin organizarea de formare profesională şi instruiri. Asociaţia a fost autorizată ca furnizor de formare profesională continuă a adulţilor pentru calificarea de lucrător social, curs de calificare de nivel 2, cf. Autorizaţiei seria IL nr. 000106. Pregătirea teoretică se desfăşoară în spaţiul Centrului Socio-Cultural al Episcopiei, iar pregătirea practică în cadrul serviciilor sociale acreditate ale Episcopiei şi ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Pentru realizarea formării profesionale sunt cooptaţi 6 formatori, licenţiaţi în asistenţă socială sau psihologie, dintre care 5 sunt certificaţi ca formatori. În anul 2009 s-a realizat autorizarea ca furnizor de formare profesională pentru specializările de manager de proiect şi de animator socio-educativ şi instruirea a 60 de membri ai comitetelor parohiale în domeniul dezvoltării comunitare.
Autorizările asociaţiei ca furnizor de formare profesională pentru ocupaţiile de lucrător social, animator socio-educativ şi manager de proiect au ca scop formarea profesională a unor membri ai comitetelor parohiale sau a unor persoane resurse din comunitate, ca sprijin pentru dinamizarea comitetelor parohiale.

Abonament RSS Informatii
SPRIJINIM CONSTRUIREA CATEDRALEI
Cautare