54 de preoţi şi 50 de coordonatori sociali din protopopiate prezenţi la SEMINARII DE FORMARE

54 de preoţi şi 50 de coordonatori sociali din protopopiate au fost prezenţi la seminarii de formare organizate la Centrului Socio – Cultural „Episcopul Damaschin” al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor
Episcopia Sloboziei si Calarasilor

In: Protopopiatul slobozia
Data: 24 October, 2017
Recomanda

(FOTO: Seminarii de formare pentru preoții și coordonatori sociali din Episcopia Sloboziei și Călărașilor)

Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, prin Sectorul Social – Misionar, a organizat, în perioada 09 – 20 octombrie, şase seminarii de formare pentru preoţii şi coordonatorii sociali din parohiile din Protopopiatele Lehliu, Feteşti şi Olteniţa. Seminariile pentru preoţi au avut tema „Lucrarea social-filantropică desfăşurată în parohie”, iar cele pentru coordonatorii sociali din parohie au avut tema „Rolul coordonatorului social în iniţierea şi dezvoltarea proiectelor sociale din parohie”.

Seminarii de formare organizate la Centrului Socio – Cultural „Episcopul Damaschin” al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor

Seminariile de formare s-au desfășurat în Sala multifuncţională (sala 15) a Centrului Socio – Cultural „Episcopul Damaschin” al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.

Seminarii de formare: 54 de preoţi şi 50 de coordonatori sociali

La seminariile de formare au participat 54 de preoţi şi 50 de coordonatori sociali din parohie şi au fot dezbătute următoarele teme: Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române – prevederile specifice asistenţei sociale din parohie, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a sistemului de asistenţă socială în Biserica Ortodoxă Română – atribuţiile asistentului social din cadrul parohiei, Activităţi filantropice desfăşurate în parohie – activitate practică pe grupe de lucru, Identificarea tipurilor de servicii sociale, conform Nomenclatorului de servicii sociale şi Etapele acreditării unei unităţi de cult ca furnizor de servicii sociale - Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale, Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

În cadrul seminariilor de formare s-a realizat o hartă a reprezentării activităţilor filantropice

Cele 6 grupe au realizat în cadrul întâlnirilor o hartă a reprezentării activităţilor filantropice desfăşurate în parohie şi au identificat în funcţie de resursele fiecărei parohii tipuri de activităţi sociale care în următoarea perioadă pot să susţină noi servicii sociale acordate în comunitate. Participanţii au lucrat pe Documentul suport pentru furnizorii de servicii sociale care doresc să solicite acreditarea serviciilor sociale în vederea obținerii licențelor de funcționare de la 1 ianuarie 2016, emis de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, identificând servicii sociale care pot fi dezvoltate la nivelul fiecărei comunităţi în funcţie de categoriile de beneficiari şi resursele disponibile la nivelul parohiei.

Seminarii de formare: aprecieri din partea celor prezenți

Seminariile au fost apreciate de către participanţi ca fiind necesare, informative şi clarificatoare, astfel fiind prezentate de către participanţi experienţele dobândite în cadrul activităţilor social-filantropice implementate în parohii şi în cadrul parteneriatelor cu actori de la nivel local.

Aceste seminarii  fac parte din programul Sectorului Social – Misionar al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor dedicat „Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.”

În albumul foto aflat în partea de sus a articolului de față, găsiți mai multe imagini surprinse, pe rând, cele două seminarii de formare pentru preoţii şi coordonatorii sociali din parohiile Episcopiei Sloboziei și Călărașilor.


Abonament RSS Informatii
SPRIJINIM CONSTRUIREA CATEDRALEI
Cautare