Activităţi social-filantropice 2017

Activitatea social – filantropică
 desfășurată în cadrul structurilor Episcopiei Sloboziei și Călărașilor
2017
Episcopia Sloboziei și Călărașilor a desfășurat în anul 2017 acțiuni și activități social – filantropice pentru 12.884 persoane aflate în dificultate din județele Ialomița și Călărași, în cadrul cărora au fost acordate ajutoare materiale și financiare în valoare de 2.780.164 lei.

Din punct de vedere social, în cadrul structurilor acreditate au fost ajutați 158 de beneficiari (15 copii, 10 persoane vârstnice, 35 adulţi în dificultate, 98 familii), cazuri sociale, care au primit ajutoare materiale și financiare în valoare de 149.446 lei.

Din punct de vedere filantropic, au fost sprijinite 12.726 persoane care au solicitat sprijinul Bisericii, cărora le-au fost oferite ajutoare materiale și financiare în valoare de 2.508.341 lei.

În cadrul colectei organizate de către unităţile de cult, ca urmare a Pastoralei Sfântului Sinod, cu prilejul Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, au fost colectate: suma 122.377 lei, 12.875 kg produse alimentare, 194 kg rechizite şcolare, 409 cutii de medicamente, 11.565 kg îmbrăcăminte, care au fost distribuite unui număr de 2.149 familii, 4.523 adulţi şi 9.379 copii.


RAPORTUL GENERAL 
al activității Sectorului Social - Misionar
din anul 2017 

Având arhiereasca binecuvântare a Preasfinţitului Părinte VINCENȚIU, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, Sectorul Social–Misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor şi-a desfăşurat activitatea, în anul 2017, an proclamat de Sfântul Sinod Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Sistemului de Asistenţă socială în Biserica Ortodoxă Română.

1. Structura personalului angajat în domeniul social, la nivelul Eparhiei, este următoarea:
Centrul Eparhial: 1 consilier eparhial social, 1 inspector eparhial, 1 asistent social.
Protopopiate: 9 posturi ocupate cu asistenți sociali, lucrători sociali și referenți sociali.

2. Obiectivele Strategiei de dezvoltare a Sectorului Social-Misionar pentru perioada 2017-2021
Conform art.138, alin.2 din Statutul de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române, Sectorul Social - Misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor are în implementare o strategie de dezvoltare, pentru perioada 2017 – 2021, obiectivele acesteia fiind: dezvoltarea serviciilor sociale acreditate, în vederea prevenirii marginalizării sociale a persoanelor vulnerabile din punct de vedere social, din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor; dezvoltarea programelor prin intermediul cărora formăm continuu persoanele implicate în activităţile sociale derulate de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, în judeţele Ialomiţa şi Călăraşi; dezvoltarea reţelei de parteneri sociali în vederea iniţierii şi dezvoltării de proiecte sociale la nivelul Eparhiei.

3. Structuri sociale înființate în Episcopia Sloboziei și Călărașilor, care furnizează servicii sociale acreditate, conform legislației naționale în vigoare
Furnizorii acreditați din Episcopia Sloboziei și Călărașilor, conform prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, sunt: Episcopia Sloboziei și Călărașilor cu Serviciul de asistență comunitară, Asociația Socio-Culturală Matei Basarab Slobozia cu Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii, Protopopiatul Slobozia - Biroul de Asistență Socială, Protopopiatul Urziceni, Protopopiatul Fetești - Biroul de Asistență Socială cu Serviciul social acordat în comunitate destinat persoanelor adulte, Protopopiatul Călărași cu Centrul de consiliere și sprijin - Serviciu acordat în comunitate persoanelor adulte, Protopopiatul Oltenița cu Centrul de Consiliere și Sprijin - Serviciu acordat în comunitate persoanelor adulte, Protopopiatului Lehliu – Biroul de Asistență Socială, Parohia Fetești Oraș.

4. Activitatea socială desfășurată de Sectorul Social – Misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor
În cursul anului 2017, în cadrul Sectorului Social – Misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor au fost oferite ajutoare materiale (alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite, produse de igienă) şi financiare, în valoare de 21.273 lei (din care 6.986 lei din Fondul Filantropia şi 14.287 lei din donaţii şi sponsorizări), cu scopul de a sprijini depăşirea situaţiilor de criză a 35 de adulţi cu vârste între 35 ani - 65 ani, aflaţi în dificultate.
În anul 2017, Sectorul Social – Misionar a desfășurat un număr de 107 activităţi sociale.
Episcopia Sloboziei și Călărașilor colaborează, în domeniul social, cu 16 organizații şi instituţii locale.

5. Activitatea social - filantropică desfăşurată în cadrul Birourilor de Asistenţă Socială din Protopopiate
În cursul anului 2017, în cadrul Birourilor de Asistență Socială din Protopopiatele din Episcopia Sloboziei și Călărașilor, conform rapoartelor lunare de activitate ale Birourilor de Asistență Socială, s-au desfășurat 1.098 activităţi sociale, în cadrul cărora au fost realizate 2.860 intervenţii sociale. Sprijinul material şi financiar acordat a fost de 128.173 lei (din Fondul Filantropia administrat de protopopiate 21.242 lei, sponsorizări şi donaţii, fondurile proprii ale eparhiei şi fonduri cutia milei de la parohii 106.931 lei).
La nivelul celor 6 Birouri de asistenţă socială din cadrul protopopiatelor din cuprinsul Eparhiei au fost desfăşurate 31 activităţi de integrare socială de tipul program „Şcoală după şcoală” şi 1.427 de proiecte şi campanii de tipul „O jucărie abandonată pentru un copil abandonat”, „Dreptul la viaţă”.
Activitatea filantropică desfășurată în cadrul Birourilor de Asistență Socială ale Protopopiatelor din Eparhie se desfășoară complementar activității sociale acreditate şi în parteneriat cu actori sociali locali. Suma totală a proiectelor filantropice desfășurate de Birourilor de Asistență Socială ale Protopopiatelor este de 252.041 lei.
În cadrul colectei organizate de către unităţile de cult, ca urmare a Pastoralei Sfântului Sinod cu prilejul Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, au fost colectate: suma 122.377 lei, 12.755 kg produse alimentare, 194 kg rechizite şcolare, 409 cutii de medicamente, 11.465 kg haine, care au fost distribuite unui număr de 2.137 familii, 4.505 adulţi şi 9.304 copii.
Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, prin Sectorul Social-Misionar, a colectat următoarele: suma de 120 kg produse alimentare, 100 kg îmbrăcăminte, care au fost distribuite la 12 familii, 18 adulţi şi 75 copii.

6. Activitatea filantropică desfășurată în parohiile din Episcopia Sloboziei și Călărașilor
În Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, conform rapoartelor de activitate înaintate de către Birourile de asistenţă socială din cadrul protopopiatelor din Eparhie către Sectorul Social - Misionar, 340 de parohii și capele au raportat activități sociale, în cadrul cărora au oferit sprijin material și financiar, în valoare totală de 2.256.300 lei, unui număr total beneficiari 75.320.

7. Asistenţa religioasă în unităţile militare, penitenciare, spitale şi aşezăminte de ocrotire socială din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor
Asistenţa religioasă în unităţile militare, penitenciare, spitale şi aşezăminte de ocrotire socială din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor a fost asigurată, în anul 2017, de 6 preoți încadrați în structuri bugetare (Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, Spitalul Județean de Urgenţă Călăraşi, Spitalul Municipal din Feteşti, Centrele de Asistenţă Socială a persoanelor vârstnice din județele Ialomița și Călărași, Penitenciarul Slobozia, Unitatea Militară de la Bărăganu – Fetești).

8. Activități de formare profesională în domeniul asistenței sociale
Sectorul Social-Misionar a desfășurat, în anul 2017, un program de formare profesională, care a venit în întâmpinarea preoților și asistenților sociali din Eparhie. Programul de formare s-a desfășurat pe categorii de specialiști și persoane resursă din Eparhie, după cum urmează:
 - 3 ateliere de lucru cu tema Asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, la care au participat 8 specialiști din domeniul social (asistenți sociali, lucrători sociali și referenți sociali) din cadrul Eparhiei (17.03. – 07.04.2017);
 - 1 atelier de lucru cu tema Lucrarea social - filantropică în instituţiile bugetare, la care au participat 5 preoți capelani şi 4 preoţi misionari din cuprinsul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor (23 iunie 2017);
- 6 seminarii de formare cu tema Lucrarea social-filantropică desfăşurată în parohie, la care au participat 93 de preoţi (septembrie – octombrie 2017);
- 6 seminarii de formare cu tema Rolul coordonatorului social în iniţierea şi dezvoltarea proiectelor sociale din parohie, la care au participat 83 de coordonatori sociali (septembrie – octombrie 2017).

9. Activitatea socială desfăşurată de Asociaţia Socio - Culturală „Matei Basarab”, patronată de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor
Asociaţia Socio-Culturală „Matei Basarab” şi-a desfăşurat activitatea, în anul 2017, conform planului de activitate aprobat de Adunarea Generală din 30 martie 2017.

10. Promovarea activității social – filantropice din Episcopia Sloboziei și Călărașilor
Sectorul Social – Misionar, în colaborare cu Protopopiatele din cuprinsul Eparhiei, a organizat, în 24 și 28 noiembrie 2017 două conferințe județene, cu titlul Modele de bună practică din activitatea social-filantropică desfășurată în parohiile din Episcopia Sloboziei și Călărașilor, la care au participat 450 de persoane care sunt implicate în domeniul social.
De asemenea, Sectorul Social – Misionar a promovat activitatea social-filantropică desfășurată în Episcopia Sloboziei și Călărașilor în anul 2017, publicând pe site-ul www.sf-esc.ro un număr de 39 de știri.

11. Planificarea activităţilor social - filantropice ale Sectorului Social - Misionar al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor
În anul 2018, Sectorul Social-Misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, coordonator al activităților social-filantropice din Eparhie, își va continua activitatea, urmând obiectivele Strategiei Sectorului Social - Misionar pentru perioada 2017-2021, conform Graficului de activitate al Sectorului Social - Misionar pentru anul 2018, aprobat prin referatul nr. 52/08.01.2018 şi a Bugetului al Sectorului Social-Misionar, aprobat prin referatul nr. 53/08.01.2018.   


Abonament RSS Informatii
SPRIJINIM CONSTRUIREA CATEDRALEI
Cautare