Biserici istorice, Monumente si obiecte

Descriere

cruci

Biserici Monumente Istorice Ialomiţa

Biserica din Brătia
Biserica din Dridu-Movila
Biserica din Biţina
Biserica din Sineşti
Biserica din Grindaşi
Biserica din Fierbinţii De Sus
Biserica din Pelinu
Biserica din Condeeşti
Biserica din Sinteşti
Biserica din Vlădeni
Biserica din Borăneşti
Biserica din Ivăneşti
Biserica din Frumuşica
Biserica  din  Jilavele
Biserica din Albeşti
Biserica din Panduri
Biserica din Condeeşti
Biserica din Chiroiu-Pământeni
Biserica din Stelnica
Biserica din Marsilieni
Biserica din Ghimpaţi
Biserica din Copuzu
Biserica din Răsimnicea
Biserica din Grindu
Biserica din Mărculeşti
Biserica din Slãtioarele
Biserica din Ograda
Biserica din Luciu
Biserica din Murgeanca
Biserica din Uleşti
Biserica din Bueşti

Mânăstirea Sfinţii Voievozi, Slobozia

Biserici Monumente Istorice Călăraşi

Biserica din Mânăstirea
Biserica din Negoieşti
Biserica din Perişoru
Biserica „Sfântul Gheorghe” din Dor Mărunt
Mânăstirea Plătăreşti
Parohia  „Sfântul Ioan” din Călăraşi

Biserici de patrimoniu - Judeţul Ialomiţa
1.    Biserica din Slobozia „Adormirea Maicii Domnlui”
2.    Biserica de lemn din Slobozia „Sfântul Nicolae”
3.    Mănăstirea „Sfinţii Voievozi” din municipiul Slobozia
4.    Biserica din Alexeni „Sfântul Nicolae”
5.    Biserica din Armăşeşti „Sfântul Gheorghe”
6.    Biserica din Bărbuleşti „Sfântul Nicolae”
7.    Biserica din Bărcăneşti „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
8.    Biserica din Borduşani „Sfântul Ierarh Nicolae”
9.    Biserica din Brazi „Sfântul Nicolae”
10.    Biserica din Broşteni „Sfântul Nicolae”
11.    Biserica din Căzăneşti „Sfântul Nicolae”
12.    Biserica din Cosâmbeşti „Sfântul Nicolae”
13.    Biserica „Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii Balaciu
14.    Biserica de lemn din Dridu-Snagov „Cuvioasa Parascheva”
15.    Biserica din Feteşti „Adormirea Maicii Domnului”
16.    Biserica din Feteşti „Sfântul Nicolae”
17.    Biserica din Fierbinţii de jos „Sfântul Nicolae”
18.    Biserica din Fierbinţii de jos „Adormirea Maicii Domnului”
19.    Biserica din Fierbinţi-Târg „Sfântul Gheorghe”,
20.    Biserica din Ghimpaţi „Sfântul Gheorghe”
21.    Biserica din Grecii de Jos „Sfânta Maria”
22.    Biserica din Grindu „Înălţarea Domnului”
23.    Biserica din Hagieşti „Sfântul Nicolae”
24.    Biserica din Ivăneşti „Cuvioasa Parascheva”
25.    Biserica din Jilavele „Sfântul Ioan Botezătorul”
26.    Biserica din Luciu „Sfinţii Împăraţi”
27.    Biserica din Maia „Adormirea Maicii Domnului” cu cavoul lui Barbu Catargiu
28.    Biserica din Malu „Adormirea Maicii Domnului” a fostului schit Malu
29.    Biserica din Manasia „Înălţarea Domnului”
30.    Biserica din Mărculeşti „Sfântul Nicolae”
31.    Biserica din Ograda „Sfântul Gheorghe”
32.    Biserica din Orboieşti „Sfântul Nicolae”
33.    Biserica din Piersica „Sfinţii Împăraţi”
34.    Biserica din Sineşti „Sfântul Nicolae”
35.    Biserica din Slătioarele „Sfinţii Trei Ierarhi”
36.    Biserica din Ţăndărei „Sfinţii Voievozi”
37.    Biserica din Vlădeni „Sfântul Nicolae”


Judeţul Călăraşi

1.    Biserica din Volna „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
2.    Biserica din Aprozi „Adormirea Maicii Domnului”
3.    Biserica din Bogata „Sfântul Ierarh Nicolae”
4.    Biserica din Boşneagu „Sfântul Nicolae”, „Adormirea Maicii Domnului”
5.    Biserica din Căscioarele „Sfântul Nicolae”
6.    Biserica din Chiselet „Adormirea Maicii Domnului”
7.    Biserica din Ciocăneşti „Sfântul Ierarh  Nicolae”
8.    Biserica din Codreni „Schimbarea la faţă”
9.    Biserica din Cojeşti „Naşterea Domnului”
10.    Biserica de lemn din Coslogeni „Sfântul Nicolae”
11.    Biserica din Cucuieţi „Sfântul Ierarh Nicolae”
12.    Biserica din Dichiseni „Sfântul Nicolae”
13.    Biserica din Fundeni „Sfântul Apostol Andrei”
14.    Biserica din Gălbinaşi „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
15.    Biserica din Mataraua „Sfinţii Împăraţi”
16.    Biserica din Mănăstirea „Sfântul Dumitru şi Sfântul Nestor”
17.    Biserica din Mărculeşti „Sfântul Nicolae”
18.    Biserica din Măriuţa „Sfântul Ierarh Nicolae”
19.    Mănăstirea Negoeşti
20.    Biserica din Negoeşti „Sfinţii Mihail şi Gavriil”
21.    Ansamblul bisericii din Olteniţa „Sfântul Nicolae”,
22.    Biserica din Olteniţa „Sfântul Nicolae”,
23.    Biserica din Orăşti „Sfântul Ierarh Nicolae”
24.    Biserica din Orăşti „Sfânta Treime”, „Adormirea Maicii Domnului”
25.    Biserica din Pelinu „Sfinţii Împăraţi”
26.    Biserica din Piţigaia „Sfântul Nicolae”
27.    Mănăstirea Plătăreşti
28.    Biserica din Plătăreşti „Sfântul Mercurie”
29.    Biserica din Podul Pitarului „Sfântul Vasile”
30.    Biserica din Popeşti „Sfântul Ierarh Nicolae”
31.    Biserica din Postăvari „Sfântul Dumitru” şi „Sfântul Nicolae”
32.    Biserica din Radovanu „Adormirea Maicii Domnului”
33.    Biserica din Rasa „Sfântul Nicolae”
34.    Biserica din Sohatu „Schimbarea la Faţă”
35.    Biserica din Spanţov „Sfântul Ierarh Nicolae”
36.    Biserica din Tămădău Mic „Sfinţii 40 de Mucenici”
37.    Biserica din Tăriceni „Sfântul Ierarh Nicolae”
38.    Biserica din Vărăşti „Sfânta Treime”


Articole

MÂNĂSTIREA PLĂTĂREŞTI

Data: 10 April, 2015 in Protopopiatul slobozia
Hram: Sfântul Mucenic MercurieStareţ: monahia Varvara ArnăutuAdresa: loc. Plătărăşti, jud Călăraşi, cod 917 200Tel.: 0721 607 867; 0728 993 833Ctitorie a domnitorului Matei Basarab, Mânăstirea Plătăreşti este unul din cele mai frumoase monumente istorice din zona Bucureştiului, din sec. al XVII-lea.Referitor la întemeierea mânăstirii există mai multe ipoteze. Conform uneia dintre ele Matei Basarab ar fi ridicat-o pentru pomenirea celor căzuţi în lupta de la Nenişor (în prezent  Armăşeşti) împotriva lui Vasile Lupu. După altă versiune mânăstirea a fost ridicată în amintirea unei lupte cu tătarii veniţi să ajute pe R...

Biserica din Vlădeni

Data: 10 April, 2015 in Protopopiatul slobozia
Din comorile BărăganuluiBiserica din VlădeniPrima atestare a satului Vlădeni datează din 15 ianuarie 1467, când este pomenit alături de alte sate ialomiţene de pe Borcea, într-un hrisov de întărire dat Mânăstirii Cozia de către voievodul Radu cel Frumos. La sfârşitul secolului al XVI-lea, avea acolo moşie – alături de alţii – voievodul Mihai Viteazul, ale cărui legături cu părţile de la vărsarea Ialomiţei sunt binecunoscute. Către anul 1700, moşia Vlădenilor a ajuns în stăpânirea Mânăstirii Sfântul Ioan din Bucureşti, starea aceasta păstrându-se până la mijlocul secolului al XIX-lea. Din mărturiile şi monumentele trecutului, comunitatea de...

Biserica din Uleşti

Data: 10 April, 2015 in Protopopiatul slobozia
[Din comorile Bărăganului]BISERICA DIN ULEŞTISat de sine stătător odinioară, astăzi cartier şi parohie în localitatea Condeeşti, Uleştii existau la anul 1700, când apar pe harta Ţării Româneşti a stolnicului cărturar Constantin Cantacuzino. În cursul secolului al XVIII-lea, Uleştii sunt amintiţi în hrisoave şi hărţi, sub numele acesta ori sub acela de Colceagu; la începutul secolului următor, existau două sate Uleşti, anume Uleştii de Sus sau Colceagu şi Uleştii de Jos sau Pârlita. La anul 1875, Uleştii erau comună rurală, cuprinzând satele Uleştii de Sus, Uleştii de Jos, Frumuşica, Arţari şi Vlăiculeşti. Megieşească la origine, moşia Uleş...

Biserica din Stelnica

Data: 10 April, 2015 in Protopopiatul slobozia
[din comorile Bărăganului]BISERICA DIN STELNICACu vatra aşezată pe malul stâng al Borcei, la câţiva km depărtare de Feteşti, Stelnica are o istorie bogată, aşa cum arată numeroasele dovezi arheologice descoperite acolo şi hrisoavele păstrate din perioada medievală. Cele mai vechi urme de locuire la Stelnica datează din preistorie, la Grădiştea Stoicii şi la Grădiştea Mare fiind descoperite urme arheologice din neolitic, epoca bronzului, perioada getică şi perioada medievală timpurie. De asemenea, la limita dintre satele Stelnica şi Maltezi, au fost descoperite numeroase urme arheologice, datând din preistorie şi epoca veche.Prima atestare ...

Biserica din Slãtioarele

Data: 10 April, 2015 in Protopopiatul slobozia
DIN COMORILE BARAGANULUIBISERICA DIN SLÃTIOARELESituat în părţile de nord-vest ale judeţului Ialomiţa, în dreapta Săratei de jos, satul Slătioara sau Slătioarele – cum i s-a zis mai întâi – apare atestat prima oară la 30 iunie 1543. Voievodul Radu Paisie întărea atunci unor boieri din Orboeşti (azi Adâncata), „ocină dă cătră Slătioara, ce-au fost împresurată de părinţii Borcii şi de fraţii lui”. În veacurile al XV-lea – al XVII-lea moşia Slătioare a fost stăpânită de marii boieri omonimi, dregători însemnaţi ai Ţării Româneşti în prima jumătate a veacului al XVI-lea. Dintre ei s-a ridicat, pe la 1550, jupâneasa Voica, devenită doamnă a ţăr...

Biserica din Sinteşti

Data: 10 April, 2015 in Protopopiatul slobozia
[din comorile Bărăganului]BISERICA DIN SINTEŞTIPurtând acelaşi nume cu o localitate aflată lângă cetatea de scaun a Bucureştilor şi atestată încă din secolul al XVI-lea ca stăpânită de boierii omonimi, Sinteştii din judeţul Ialomiţa au de asemenea un trecut de câteva secole. Aşezarea aflată la sud de Urziceni şi de râul Ialomiţa, pe drumul de la Coşereni către Axintele, pe sub ,,coastă” exista sigur din secolul al XVIII-lea, cînd apare pe hărţi străine. Probabil întemeiată pe o moşie stăpânită de urmaşii amintiţilor boieri Sintescul (Şintescul), localitatea s-a aflat în secolul XIX în proprietatea familiei Athanasiu Şintescul. Niciodată aş...

Biserica din Sineşti

Data: 10 April, 2015 in Protopopiatul slobozia
[din comorile Bărăganului]BISERICA DIN SINEŞTISatul Sineşti este aşezat la limita dintre judeţele Ialomiţa şi Ilfov, la jumătatea drumului care leagă Urzicenii de capitală. Numele său vine după un Sinu, nume obişnuit în onomastica medievală românească. Cele mai vechi urme de locuire pe teritoriul satului datează din preistorie şi au fost descoperite pe malul înalt al apei Mostiştei. Sineştii sunt atestaţi în secolul al XVII-lea şi apar pe Harta Ţării Româneşti a stolnicului Constantin Cantacuzino, hartă de la 1700. Catagrafia Eparhiei Ungrovlahiei din anul 1810 arată pe malul stâng al râului Mostiştea existenţa a două sate cu numele de Sin...

Biserica din Răsimnicea

Data: 10 April, 2015 in Protopopiatul slobozia
din comorile BărăganuluiBiserica din RăsimniceaAparţinând comunei Brazii, satul Răsimnicea e situat chiar în colţul de nord-vest al judeţului Ialomiţa, pe malul drept al râului Prahova. Prima atestare sigură a localităţii datează de la anul 1690, când cronicarul Radu Popescu Vornicul nota în Istoriile domnilor Ţării Româneşti despre trecerea domnitorului Constantin Brâncoveanu peste apa Prahovei, în drum către Drăgăneşti, unde l-a întâlnit pe generalul habsburgic Heissler: ,,apa Praovei pre la Răsimnice în vad trecând”. Mult mai devreme însă, într-un hrisov din prima jumătate a veacului al XVI-lea, dat pentru hotărnicirea moşiei domneşti d...

Biserica din Pelinu-Condeeşti

Data: 10 April, 2015 in Protopopiatul slobozia
DIN COMORILE BĂRĂGANULUIBISERICA DIN PELINU-CONDEEŞTIÎntemeiat, potrivit tradiţiei, pe la anul 1780, de către refugiaţi ardeleni şi târlaşi, satul Stoeneşti sau Pisica apare menţionat pe hărţile Munteniei şi ale judeţului Ialomiţa, în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Harta rusă de la anul 1835 pomenea satul Pisica (Stoineşti), iar Harta Ţării Româneşti a lui Szatmary localiza la anul 1864 satul Stroienesci (Pissica). La jumătatea acelui secol purta numele de Eliza-Stoieneşti, primul fiindu-i dat după cel al fiicei proprietarului de atunci al moşiei Stoeneşti, Meltiade Mărculescu. Sub acest nume satul era cunoscut şi în anii interbeli...

Biserica din Panduri

Data: 10 April, 2015 in Protopopiatul slobozia
[din comorile Bărăganului]Biserica din PanduriAtestat în veacul al XVIII-lea pe malul drept al râului Ialomiţa, lângă satele de moşneni Uleşti şi Axintele, Paduri – cum apare la origine – sau Panduri este menţionat de-a lungul veacului următor ca aşezare înfloritoare, amintită ca atare pe hărţile şi în catagrafiile vremii. După organizarea comunală de la anul 1864, satul Panduri a aparţinut de comuna Frumuşica, până în anii interbelici. Ajungând doar un cătun prin scăderea populaţiei, a fost înglobat ca parte a satului Frumuşica, iar în anii postbelici a devenit parte a întinsului sat Axintele. Ca parohie, Pandurii au existat vreme îndelun...
Abonament RSS Informatii
SPRIJINIM CONSTRUIREA CATEDRALEI
Cautare